Aurelian Gulea, născut la 28 mai 1946, în s. Baraboi, Donduşeni, absolvent cu medalie de aur a școlii medii, a știut pe parcursul vieții să se impună la toate etapele ei: inițial în calitate de student al Universităţii de Stat din Moldova, apoi în cadrul doctoranturii la Institutul Radiului  „V.G. Khlopin” din Sankt Petersburg (1969-1972), ca în final să susţină teza de doctor în chimie, specialitatea Chimie anorganică, la Institutul de Chimie Generală şi Anorganică „N.S. Kurnakov” al Academiei de Ştiinţe a URSS (1974).

Cea de a două de teză de doctor habilitat a susținut-o, de asemenea,  în aceeași instituție de cercetare din metropola rusă, în 1991. Observați, peste 17 ani, la vârsta de 45 de ani. Prin urmare, e lung traseul de formare, dar și de afirmare al unui savant. Apropo, vârsta medie de susținere a habilitatului în domeniul științelor reale la noi este de 49-50 de ani. E, într-adevăr, vârsta împlinirilor, încheierii a unei etape importante din viață.

Concomitent cu lucrările de doctorat, chimistul Aurelian Gulea a reușit să acumuleze noi cunoștințe, experiență, realizând mai multe stagii post-doctorale în centre ştiinţifice de prestigiu din străinătate. În afară de cele două instituții de cercetări, la care deja ne-am referit, nominalizăm Universitatea „T.G. Şevcenco” din Kiev, Universitatea Lille I, Paris-sud, şi Paul Sabatier, Franta, Universitatea din Freiburg, Germania, Universitatea Lausanne, Elveţia, Centrul de cercetări oncologice şi endocrinologie moleculară, Universitatea  Laval, Quebec (Canada) etc.

În perioada 1979-1983 a activat în calitate de profesor invitat la Institutul Naţional de Chimie şi Petrol din Algeria, apoi la Universităţile din Franţa, Elveţia, România, Canada, Germania, Rusia etc. Savantul intuia că doar un specialist pregătit temeinic atât în plan teoretic, cât și practic, antrenat în procesul de educație, va reuși să activeze la un nivel înalt profesional, să se integreze în cercetarea internațională, scop pe care și-l propune astăzi întreaga comunitate științifică din țară.  

Dar în 1992, când doi profesori moldoveni – chimistul Aurelian Gulea și microbiologul Valeriu Rudic – s-au întors cu câte o medalie de aur de la Salonul Mondial de Invenţii, Cercetare şi Inovaţie Industrială EURECA, Bruxelles, nimeni n-a sesizat la momentul cela că de fapt ambii au deschis porțile spre Europa, dar şi peste ocean.

De atunci, aproape 20 ani, au bătătorit ei această cale, precum și spre alte Saloane mondiale şi internaţionale de inventică de la Geneva, Pittsburgh, Seul, Moscova, SuZhou (China), Seul, Bangkok, Warşovia, Zagreb, Casablanca, Manila, Budapesta, Sofia, Bucureşti, Iaşi, facilitând accesul spre ele sau promovându-i insistent şi pe alţi inovatori din republică. În perioada dată, acești doi parteneri de colaborare au adus în țară peste 200 de medalii de aur, argint şi de bronz.

Printre prestigioasele distincții: Premiul şi Medalia de Aur OMPI (Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, Geneva); Cavaler, Ofiţer,  Comandor și Mare Ofițer al Ordinului Belgiei „Merite de l`Invention”; Mare Ofiter al Ordinului European „Merite de l`Inovation, Ordinul European de Merit (Comunitatea Europeană, ACEOM), Ofiţer al Ordinului Belgo-Spaniol de Merit, Cavaler şi Comandor al Ordinului de Malta; Medalia de Aur „Henry Coandă”; Medalia de Aur a Comunităţii Europene pentru promovarea inventatorilor, Medalia IUNESCO și a Societății de Chimie din Polonia „Maria Sklodowska-Curie”. Cercetătorii moldoveni Aurelian Gulea și Valeriu Rudic  au fost primiți de regi şi regine, înalți demnitari de state, ne-au dus faima în lume.

Domeniile de cercetare ale profesorului universitar Aurelian Gulea vizează stereochimia, structura electronică şi stereodinamica reacţiilor de asamblare a combinaţiilor coordinative ale cobaltului şi altor metale; aplicarea spectroscopiei de rezonanţă magnetică multinucleară în chimia coordinativă. Apropo, ambele teze de doctorat, susținute de dânsul, sunt axate pe studiul cobaltului sub diferite aspecte. Conform mărturiei savantului, cobaltul este nucleul vitaminei B12. Lipsa acestei substanţe în organismele vii, inclusiv în cel uman, provoacă anemia. Deci, vitamina B12 alimentează toate fiinţele de pe pămînt, este sinonimul vieţii sau însăşi viaţa (expresia îi aparține).

Astfel, pas cu pas, pe parcursul a zeci de ani, savantul a creat şcoala ştiinţifică Stereochimia şi Stereodinamica reacţiilor de asamblare a combinaţiilor coordinative în domeniul chimiei anorganice. În cadrul ei au fost realizate cercetări comune cu alte colective ştiinţifice din republică (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Chimie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Zoologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”) privind elaborarea noilor tehnologii, sintetizarea preparatelor cu aspect aplicativ în medicină, biotehnologii, agricultură. Efectul economic al implementărilor din aceste domenii se cifrează la circa 3 mln. dolari SUA. Dacă am avea o țară cu o industrie și agricultură durabilă, receptive la noutățile științifice și la elaborările savanților, apoi acest efect economic s-ar însuti, cu siguranță.

Contribuția profesorului universitar Aurelian Gulea la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și, în speță, a cadrelor științifice este substanțială. Sub conducerea sa 12 persoane au susținut tezele de doctor în ştiinţe chimice. Alți 8 cercetători lucrează în prezent asupra tezelor de doctor habilitat (2)  și de doctor în chimia anorganică (6). Și încă o cifră: sub îndrumarea lui peste 100 de studenţi au realizat cercetări în cadrul tezelor de licenţă şi de masterat. Totodată, savantul conduce de doi ani Comisia de experți în chimie din cadrul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al RM, contribuind pe această cale la ridicarea calității tuturor tezelor de doctorat, susținute în domeniu.

Calitatea de cercetător de talie internațională se identifică cu numărul de publicații științifice, apărute peste hotare, și, în special, în reviste cu factor de impact. Aurelian Gulea este autor a 16 monografii şi manuale, inclusiv 5 în limbile franceză și engleză, a peste 800 lucrări şi rezumate ştiinţifice publicate  în prestigioase reviste de specialitate: Inorganic Chemistry, Coordination Chemistry Reviews, European Journal of Medicinal Chemistry, Inorganic Chemistry Communications, Polyhedron, European Journal of Inorganic Chemistry, Russian Journal of Coordination Chemistry, Revue Roumanie de Chimie, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Inorganica Chemica Acta, Magnetic Resonace in Chemistry, Journal of Enzyme inhibition and Medicinal Chemistry, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza” din Iaşi, Revista de Chimie (Bucuresti). Lucrările formează un potențial valoros care a intrat în circuitul științific internațional.

Pentru realizările sale semnificative din cercetare și educație, Aurelian Gulea a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe din New York (1995), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007), Doctor Honoris Cauza  al Universităţii „Al.I. Cuza”  din Iaşi, Universităților din Bucureşti şi Bacău. Este laureat al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. A fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii” (1995).  

În cadrul ultimului dialog telefonic, l-am întrebat pe savant de care probleme științifice este preocupat și dacă are și noi rezultate.

– Deja de un deceniu, împreună cu cercetătorii de la Universitatea Laval din Quebec, Canada, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM și Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, lucrăm asupra sintetizării și testării unor substanțe cu proprietăți antiproliferative (de inhibiție) a celulelor de cancer. Rezultatele din cadrul testărilor preclinice ne-au bucurat în cazurile de cancer mamar și leucemie. Lucrările noastră au fost prezentate și apreciate la ultimul Salon Internațional de Inventică, Tehnologii și Produse Noi de la Geneva. M-am întors cu încă o medalie de aur și Premiul special al Ministerului Cercetării din România. Dar esențial pentru mine și colegii mei este perspectiva  de implementare a substanțelor obținute, să ajutăm realmente bolnavii de cancer. Spre finele anului, vor demara deja testările clinice la Institutul Oncologic din Chișinău și în Centrul respectiv din Laval, Canada. Avem emoții. Ne dorim rezultate performante, să spunem într-o zi clar și respicat: cancerul poate fi tratat.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment