Profesorul universitar C. Eţco s-a născut în Codrii Moldovei, satul Horodişte, r-l Călăraşi, într-o familie de ţărani mijlocaşi (la 22 iulie 1941). Rămas doar cu mama, tatăl fiind deportat în Siberia (GULAG), a cunoscut de mic copil greutăţile vieţii şi munca grea de la coarnele plugului.

A absolvit şcoala de 7 ani din satul natal, apoi şcoala medie din satul Pârjolteni. După 2 ani de muncă grea, intră la Şcoala Medicală din or.Tiraspol, pe care o absolveşte cu succes în 1961.

Apoi urmează anii de serviciu militar, după care, în 1965, susţine cu succes examenele de înmatriculare la Facultatea curativă a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (actuala USMF N. Testemiţanu). Sârguinţa, capacităţile organizatorice, devotamentul faţă de obligaţiile asumate i-au permis să devină un adevărat lider al studenţilor de la facultate, mai apoi - al întregului corp studenţesc al Institutului de Medicină, devenind preşedintele comitetului sindical al studenţilor.

În anul 1971 absolveşte cu eminenţă Institutul de Stat de Medicină din Chişinău şi i se propune să activeze în cadrul instituţiei. Din primii ani după absolvire, lucrează la catedra „Igienă Socială şi Organizarea Ocrotirii Sănătăţii” (actualmente - catedra „Sănătate Publică şi Management” „N. Testemiţanu") în calitate de asistent.

Fiind pasionat de ştiinţă, C. Eţco a efectuat o serie de cercetări în domeniul medicinei sociale, studiind cauzele şi nivelul mortalităţii infantile şi căile de reducere a acesteia. Rezultatele muncii pe tărâmul ştiinţific i-au permis să susţină cu succes, în anul 1979, teza de doctor în medicină, iar în 1992 - teza de doctor habilitat în medicină, consacrată unei probleme foarte actuale: condiţiile, modul de viaţă şi factorii ce influenţează sănătatea copiilor, care a fost susţinută la Institutul Central de Perfecţionare a Medicilor din Moscova.

În perioada 1979-1992, activează în cadrul catedrei nominalizate în funcţia de conferenţiar universitar, iar din 1992 până în 1997 -în calitate de al 2-lea profesor la aceeaşi catedră.

Dragostea de ştiinţă, de profesie, de studenţi şi de oameni în general a învăţat-o de la iluştrii savanţi de talie naţională şi internaţională din domeniul medicinei sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii, personalităţi notorii ale neamului şi ţării Nicolae Testemiţanu, Ion Prisăcari, Eugen Popuşoi. Este primul doctorand al profesorului N.Testemiţanu.

În anul 1997, fondează catedra „Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină”, al cărei şef este până în prezent.

Concomitent cu munca pedagogică şi ştiinţifică, activează cu succes în calitate de Preşedinte al Comitetului Sindical al instituţiei, la propunerea şi cu participarea dlui este pusă temelia primelor case de la tabăra de odihnă din Sergheevka, regiunea Odesa, organizează reconstruirea, amenajarea şi darea în exploatare a bazei de odihnă a USMF „N. Testemiţanu” din satul Bursuc, r-l Nisporeni (Mănăstirea Hâncu), reconstruirea şi lărgirea cantinei pentru colaboratorii şi studenţii de la Universitate.

Prin insistenţa Domniei Sale s-a început construcţia caselor de locuit pentru colaboratori, anterior restabilind ordinea şi actele normative pentru cei care aveau nevoie de locuinţe. La fel, cu participarea sa activă s-a proiectat şi s-a construit blocul de studii nr. 1 Leonid Cobâleanschi.

În postura de prim-decan la studii postuniversitare, a participat la elaborarea actelor normative (hotărâri de Guvern, regulamente, ordine ale MS din RM) privind legiferarea reformei de pregătire postuniversitară a medicilor prin rezidenţiat şi masterat.

În anul 2001, dl C Eţco a creat Asociaţia „Economie şi Psihologie în Medicină”, a cărui preşedinte este până în prezent. În această postură a fondat revista ştiinţifico-practică a Asociaţiei - „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină”, fiind şi redactor-şef al acesteia.

Este, de asemenea, vice-preşedinte al Ligii medicilor din Republica Moldova, al Asociaţiei „Sănătate Publică şi Management Sanitar”.

Distinsul profesor a participat la iniţierea şi promovarea implementării asigurărilor medicale în RM, Programelor de reformare a sistemului de sănătate publică din ţară, a conceptului de reorganizare a sistemului de pregătirea cadrelor medicale, În acest context, în ultimii ani, sub conducerea dlui Eţco au fost efectuate un şir de cercetări ştiinţifice, care au contribuit esenţial la îmbunătăţirea situaţiei din acest domeniu.

Dl profesor este ales academician al Academiei Internaţionale „Neosfera” din Moscova, academician al Academiei Internaţionale de Informatizare şi al Academiei Internaţionale de Management. Activitatea sa ştiinţifică este reflectată în peste 430 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 14 monografii, 12 manuale, compendii, ghiduri şi peste 30 de îndrumări metodice pentru medici şi studenţi. Recent, a ieşit de sub tipar o lucrare fundamentală: „Management în sistemul de sănătate” (862 p.), elaborată de profesorul C Eţco cu participarea unor colegi, care va fi o adevărată carte de căpătâi pentru organizatorii ocrotirii sănătăţii, conducătorii instituţiilor medicale din sistemul de sănătate etc.

Sub conducerea dlui profesor universitar C. Eţco au fost elaborate şi susţinute o teză de doctor habilitat şi 10 teze de doctor în medicină, sunt prezentate pentru susţinere alte 3 teze de doctor. Actualmente, este conducătorul ştiinţific a încă 7 doctoranzi şi competitori. Din anul 2001, îndeplineşte funcţia de şef al secţiei nou-create „Medicină şi Farmacie” a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, susţinând cu sfaturi şi îndrumări de rigoare sute de tinere talente ale ştiinţei medicale şi celei farmaceutice.

În toate posturile şi funcţiile deţinute a fost şi a rămas un om cu viziune largă, cu suflet mare şi blând, a dat dovadă de înalte calităţi pedagogice şi de cercetător ştiinţific, de abilităţi şi aptitudini manageriale. Inteligent, energic, muncitor, cinstit, democrat, prietenos şi omenos cu colegii, cu studenţii, cu oamenii - iată doar unele calităţi ce-i sunt proprii dlui Etco. (Colectivul catedrei Economie, Management şi Psihopedagogie)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment