Eleonora Vataman, ilustru medic cardiolog, talentat mentor universitar şi savant de valoare.

Itinerarul ei de viaţă şi evoluţia profesională dovedesc cu prisosinţă că tenacitatea, munca asiduă şi perseverenţa, abnegaţia şi responsabilitatea civică sunt condiţii indispensabile pentru a te manifesta din plin şi a deveni solicitat şi socialmente necesar.

Eleonora Vataman a absolvit cu menţiune şcoala medie, apoi facultatea curativă a Institutului de Medicină din Chişinău. A muncit un timp la spitalul central raional Teleneşti, apoi s-a angajat la Institutul Oncologic în calitate de colaborator ştiinţific. Au urmat studiile de doctorat pe lângă Institutul de Cardiologie „A.L. Miasnikov” al Centrului Ştiinţific Unional de Cardiologie al Academiei de Ştiinţe Medicale a URSS din Moscova, după care revine în ţară şi se angajează la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, iniţial în postura de asistent, apoi în cea de conferenţiar universitar al Catedrelor Cardiologie, ulterior Terapie nr.3.

Din 1988 şi până în prezent această neobosită femeie, profesor cu har şi medic sensibil, cercetător inspirat şi conducător exigent, munceşte cu toată dăruirea la Institutul de Cardiologie.
Doamna profesor este omul care a contribuit esenţial la edificarea şi consolidarea serviciului cardiologic din Republica Moldova.

Acest lucru s-a manifestat, în primul rând, prin instruirea cadrelor de cardiologi de înaltă probă profesională pentru Institutul Cardiologic şi Clinica Cardiologică; prin angajarea ei fără rezerve şi cu toată răspunderea la organizarea serviciului de cardiologie specializată; inaugurarea şi consolidarea perseverentă a Secţiei de insuficienţă cardiacă cronică şi a laboratorului omonim, prin filiera cărora au trecut în toţi aceşti ani mii şi mii de bolnavi cu situaţii dintre cele mai dificile.

Pentru multe dintre aceste persoane competenţa şi talentul clinic inegalabil al doctorului Eleonora Vataman au fost decisive pentru a le reda speranţa unei vieţi fără suferinţă sau cel puţin puterea de a supravieţui demn şi a confrunta boala.

Calmă, cordială şi absolut onestă faţă de bolnavi şi colegi, fermă şi exigentă cu discipolii, atâţia şi atâţia la număr, perseverentă şi profundă în domeniul muncii  de cercetare – iată calităţile, mai exact, virtuţile doamnei profesor Eleonora Vataman.

Mereu este antrenată în diverse acţiuni de ordin administrativ, curativ, instructiv-educativ şi editorial, în cele de valenţă socială. A pregătit şiruri de discipoli, specialişti în cardiologie de mare rafinament şi perfecţi cunoscători ai domeniului. Cred că se poate mândri şi cu galeria de cercetători îndrumaţi pe calea ştiinţei, dovadă fiind ţinuta ştiinţifică impecabilă a celor 3 doctori în medicină, inclusiv din echipa ei de lucru.

A devenit deja proverbială tenacitatea şi minuţiozitatea cu care îşi pregăteşte fiecare comunicare ştiinţifică, fiecare elaborare novatoare, fiecare articol din acele  multiple lansări în presa de specialitate din ţară şi de peste hotare.

Profesorul Eleonora Vataman este la fel de prolifică şi creativă în toate domeniile vieţii ştiinţifice, pedagogice şi sociale, în care s-a angajat competent, perseverent şi cu o responsabilitate remarcabilă: preşedinte al Comisiei de experţi pe lângă Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, membru al consiliilor ştiinţifice specializate, membru al Seminarului ştiinţific de profil, specialitatea cardiologie şi reumatologie; membru al Grupului de lucru „Reabilitare cardiacă şi profilaxie secundară” a Societăţii Europene de Cardiologie; preşedinte al Comisiei de Stat de examinare a absolvenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”, la specialităţile terapeutice.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment