Eugen Diug, farmacist, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar, şef catedră Tehnologia Medicamentelor a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

Eugen Diug s-a născut la 1 noiembrie 1947 în satul Pelinia, r-nul Râşcani - una dintre cele mai mari şi mai pitoreşti localităţi de la nordul Moldovei, care a lansat în viaţa mare multe personalităţi de vază, ce-i duc azi faima departe în lume.

Şcoala medie a absolvit-o în 1965 în satul vecin Nicoreni din raionul Drochia - pe atunci instituţie cu renume şi cu o bună reputaţie prin părţile locului. Având deci o pregătire pe potrivă de pe băncile şcolare, tânărul abiturient susţinu în acelaşi an cu brio examenele de admitere la facultatea Farmacie a Institutului de Stat de Medicină, pe care o absolveşte în 1970.

Fiind pe parcursul anilor de învăţământ un student exemplar, cu vaste şi temeinice cunoştinţe, dar şi aspiraţii pentru munca ştiinţifică, fu lăsat la catedră - pistă, de unde începe cariera sa triumfală atât pe tărâmul pedagogiei, cât şi pe cel al ştiinţei.

Astfel, timp de 37 de ani de muncă asiduă la facultate, a urcat toate treptele pedagogice şi ştiinţifice, obţinând titlurile respective ştiinţifico-didactice - de la asistent (1970) la catedra Farmacie, lector superior, conferenţiar (1986) şi profesor universitar (1997) în postură de şef catedră Tehnologia Medicamentelor.

În noiembrie 1982 susţine teza de doctor în ştiinţe farmaceutice în capitala de pe atunci a URSS, oraşul Moscova, cu tema: „Razrabotka lekarstvennoi formi novokainamida dlea terapii bolinih s nizkoi aktivnostiu N - atetiltransferazi”, specialitatea 15.00.01 - tehnologia medicamentelor şi organizarea farmaceutică.

Treisprezece ani mai târziu, în luna iunie 1995, deja la Chişinău, susţine şi teza de doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, având tema: „Optimizarea compoziţiei, elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a unor forme medicamentoase solide şi semisolide”, la aceeaşi specialitate 15.00.01 - tehnologia medicamentelor şi organizarea farmaceutică.

Făcând bilanţul activităţii ştiinţifice, până la ora actuală profesorul Diug a publicat 142 de lucrări ştiinţifice în domeniu, inclusiv două manuale originale în limba română pentru studenţii facultăţilor Farmacie, două dicţionare şi, în calitate de coautor, 14 lucrări metodice:
- E. Diug, I. Trigubenco. Tehnologia medicamentelor în farmacie, Chişinău, Universitas, 1992, 322 p.;
- I. Barbăroşie, E. Diug, N. Ciobanu. Tehnologia medicamentelor industriale, Chişinău, Ştiinţa, 1993,683 p.;
- E. Diug, A. Nistreanu, V. Safta. Dicţionar rus-român pentru farmacişti, Chişinău, Ştiinţa, 1993, 267 p.;
- Coautor la Dicţionar farmaceutic, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1997, 477 p.;

Pe parcursul a celor aproape patru decenii de activitate ştiinţifică intensă dânsul a obţinut 15 brevete de invenţie şi 23 de certificate de inovator. A fost, de asemenea, distins cu o serie de diplome şi cu distincţii prestigioase, fiind participant la mai multe expoziţii specializate, desfăşurate atât în Moldova, cât şi peste hotarele ei. Printre ele se cer, în deosebi, menţionate:
- Diug O., Diug E., Diplomă de gradul I pentru exponatul „Iodasept şi procedeul de preparare a lui”, Expoziţia internaţională specializată "INFO-INVENT", 3-7 octombrie 2001, Chişinău, Republica Moldova;
- Diug O., Diug E., Medalie de bronz pentru invenţia „Preparat antiseptic şi procedeu de preparare”, Salonul internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic, INVENTICA, 2002, Iaşi, România;
- Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Bulmaga Valentina, Chiriac Tatiana, Nicolau Gheorghe, Godoroja Pavel, Diug Eugen, Melnic Sergiu ş.a. Premiul mare AGEPI pentru „Tehnologii noi de obţinere a biopreparatelor medicinale polifuncţionale”, Expoziţia internaţională specializată "INFO-INVENT"-2003;
- Rudic Valeriu, Diug Eugen, Crudu Dorin ş.a. Medalie de aur pentru „Tehnologii de obţinere şi utilizare a noilor biopreparate imunomodulatoare”, Expoziţia internaţională specializată "INFO-INVENT", Chişinău, 2004;

Profesorul Eugen Diug a educat o pleiadă întreagă de discipoli, printre care şapte s-au învrednicit de titlul de doctor, iar unul - de doctor habilitat în farmacie. Domnia Sa este actualmente preşedinte al Comisiei metodico-ştiinţifice de profil "Farmacie" a Ministerului Sănătăţii, Preşedinte al Comisiei metodice de profil farmaceutic, facultatea Farmacie şi redactor-şef la „Revista Farmaceutică a Moldovei”.

Domnul Eugen Diug este un ilustru pedagog, cu autoritate între studenţi şi corpul profesoral didactic al facultăţii Farmacie şi a întregii universităţi. (Vasile Procopişin, dr. h., profesor, membru corespondent al AŞM Şef catedră Farmacie Socială USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment