Ilustrul chirurg s-a născut la 1 martie 1928, la Chişinău, în familia lui Nichita şi a Elenei Maloman. După moartea soţului, în 1939, când feciorul a împlinit abia 11 ani, mama a făcut tot posibilul pentru ca unicul copil să-şi continue studiile.

Tânărul Eugen Maloman, pe parcursul anilor 1934-1945, a fost elev la şcoala primară de băieţi nr. 2, la Liceului Militar „Regele Ferdinand I" la Chişinău, apoi la Liceul Militar din Craiova. În 1946 este înmatriculat la facultatea Medicina Generală a Institutului de Medicină din Chişinău, care a absolvit-o cu eminenţă în 1951.

Cariera de medic-chirurg şi-o începe la Puhăceni; peste trei ani devine şef secţie Chirurgie şi medic-şef al raionului Bulboaca. În perioada 1957-1960 face doctorantura în Clinica de Chirurgie Spitalieră, condusă de profesorul P.V. Râjov.

În 1962 susţine teza de doctor în medicină. Ulterior, doctorul Eugen Maloman a avansat de la asistent la Institutul de Medicină din Chişinău la conferenţiar şi apoi, în 1967, a fost numit şef catedră Chirurgie, facultatea Stomatologie şi Igiena Sanitară.

În perioada de maturizare profesională a fost susţinut de celebru manager al sănătăţii Nicolae Testemiţanu, care a promovat nouă generaţia de medici autohtoni: V. Anestiadi, C. Ţâbârnă, P. Bâtcă, D. Gherman, Gh. Paladi.

Teza de doctor habilitat a profesorului Maloman, intitulată “Posibilităţile de ameliorare a rezultatelor tratamentului peritonitei difuze”, sintetizează experienţa de tratament chirurgical a 615 bolnavi cu peritonită acută supurativă şi investigaţiile ştiinţifice efectuate la aceşti pacienţi.

După susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, i se conferă titlul de profesor universitar, în 1982. În acelaşi an, având autoritate vastă în comunitatea medicală, a fost desemnat în postură de Chirurg principal al Ministerului Sănătăţii.

Din 1986 este dirijor-inovator la catedra Chirurgie, Facultatea de Perfecţionare a Medicilor şi Chirurgul de frunte al Ministerului Sănătăţii. În această perioadă procesul curativ şi didactic a cunoscut o continuă dezvoltare, implementându-se metode contemporane de tratament şi de management chirurgical.

Graţie profesorului Maloman, în clinică au fost introduse multe realizări ale ştiinţei medicale şi ale experienţei avansate, precum: metoda optimă de tratament al peritonitelor generalizate, rezecţia gastrică Billtroth I în modificaţia K. Nakayama, operaţiile organomenajante pentru ulcerul gastroduodenal; au fost diversificate intervenţiile în chirurgia biliopancreatică.

Din momentul numirii în postul de Chirurg principal al Ministerului Sănătăţii, profesorul E. Maloman a desfăşurat o activitate prodigioasă cu: şefii secţiilor Chirurgie, chirurgii specialişti şi clinicile chirurgicale, obţinând în 3 ani o ameliorare substanţială a rezultatelor asistenţei chirurgicale programate şi de urgenţă, indicii statistici republicani ridicându-se la un nivel superior celor din fosta URSS.

Fiind vicepreşedinte al Societăţii Republicane de Chirurgie, a impulsionat implementarea inovaţiilor din chirurgia autohtonă şi din cea mondială. A promovat relaţiile de colaborare cu chirurgii din România, organizând împreună cu academiceanul Gh. Ghidirim Asociaţia Chirurgilor din Moldova şi Secţia Republicană a Asociaţiei Medicale Balcanice.

În anii 1993-1999 a fost preşedinte al Consiliului ştiinţific de atestare a tezelor de doctor în medicină. La propunerea şi la insistenţa profesorului Eugen Maloman, rectoratul universităţii şi Ministrul Sănătăţii au înfiinţat, în 1991, rezidenţiatul chirurgical ca formă principală de specializare primară.

Remarcabilă este munca ştiinţifică a savantului Eugen Maloman. În funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat, a organizat desfăşurarea eficientă a activităţii acestuia, promovând în anii 1993-1998 susţinerea a 46 de teze de doctor şi de doctor habilitat în medicină; sub egida sa nemijlocită au fost susţinute două teze de doctor habilitat şi opt de doctor în medicină. A publicat circa 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii şi elaborări metodice.

Drept confirmare a vocaţiei de cercetător, i s-a conferit titlul de Om Emerit în ştiinţă, a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii. Profesorul Eugen Maloman este membrul al Academia de Ştiinţe din New York şi al Societăţii Române de Chirurgie. În repetate rânduri, Eugen Maloman a reprezentat ştiinţa medicală din republică la diverse simpozioane şi reuniuni internaţionale.

Multe generaţii de studenţi i-au ascultat cu interes lecţiile teoretice, recunoscându-i calitatea de mentor, tot aşa cum mulţi tineri pedagogi şi savanţi i-au preţuit deosebitele calităţi de organizator al procesului de învăţământ şi de investigare ştiinţifică.

Astăzi, în calitate de profesor-consultant, ca şi în perioada în care deţinea responsabila funcţie de şef catedră, contribuie la aplicarea metodelor avansate de instruire în cadrul cursurilor de perfecţionare a nivelului profesional al medicilor-chirurgi.

Profesorul universitar Eugen Maloman, doctor habilitat în medicină, Om Emerit, Chirurg de frunte al Republicii Moldova (1982-2006) se înscrie în pleiada de personalităţi notorii drept un chirurg iscusit, pedagog talentat, savant neobosit şi un om de o aleasă erudiţie. (Nicolae Gladun, dr. h., profesor, Şef catedră Chirurgie, Facultatea Perfecţionarea Medicilor, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment