Doctor habilital în medicina, profesorul universitar. Ion Fuior (19 februarie 1944 - 08 aprilie 2008) s-a născut în satul Alexandreni. raionul Fdineţ. În anul 1961 absolveşte şcoala medie nr. 1 din or. Edineţ. Hotărât să facă studii la medicină, cu certitudine, face o alegere în consonantă cu esenţa sa umană, marcată de clarviziune, profunzime analitică şi rafinament spiritual, ce caracterizează şi înnobilează adevăraţii medici.

După absolvirea cu eminenţă. în anul 1967 a Facultăţii de Medicină Generală a prestigiosului Institut de Stat de Medicină din or. Chişinău. îşi continuă studiile postuniversitare prin aspirantură la Catedra de Anatomie Patologică a aceluiaşi Institut, activând în calitate de asistent pe parcursul anilor 1970 - 1975.

În anul 1972 susţine cu succes teza de doctor în medicină eu tema „Caracteristica unor aminoacizi ai peretelui aortei în caz de ateroscleroză" sub conducerea profesorului universitar, dr. hab. în medicină, academicianului AŞ RM V. Anestiadi.

Pe parcursul anilor 1975-1988 activează în funcţia de colaborator ştiinţific superior în Laboratorul Ştiinţific de Pediatrie al Institutului de Stat de Medicină. Din februarie 1975 suplineşte postul de specialist principal netitular al Serviciului Anatomie Patologică de profil Pediatric.

În acelaşi timp. Doctorul Ion Fuior este numit în calitate de consultant în prozectura orăşenească de copii. În anul 1976 organizează. în cadrul Institutului de Stat de Medicină, primul modul de perfecţionare a medicilor la tema „Morfopatologia patologiilor frecvent întâlnite la copii" cu concursul şefului Catedrei Anatomie Patologică profil pediatric, profesorul universitar al Institutului de Pediatrie din Federaţia Rusă. or. Leningrad, A. V. Ţinzerling.

În perioada 1976-1991, dr. Ion Fuior îşi perfecţionează cunoştinţele la Catedrele de Anatomie Patologică de profil pediatrie în oraşele Moscova, Leningrad, Tver, Saralov, Rostov-pe-Don, Ivanovo, Kiev, Ilarkov, Riga, Taşkent, Tbilisi.

În anii 1987 şi 1990 cu concursul său. se organizează colaborări cu Catedra de Anatomie Patologică a Universităţii de Stat şi a Institutului de Genetica Umană din Minsk, Republica Belorusi, în problemele viciilor congenitale la copii. Cu participarea Secţiei Genetică Umană din Moldova se organizează seminare la care au prezentat comunicări savanţi cu renume: dr. hab. în medicină Cerstvoi. I. I.urie, G. Ţukerman, Irina Kirilova, academicianul Gh. Laziuk.

Profesorul Fuior iniţiază studierea problemei patologiilor obstetricale şi ginecologice cu implicaţii în tanatogeneza letalităţii perioadei perinatale şi lctalităţii materne.

În 1984 este fondat Centrul Republican al Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (CROSMşîC). Profesorul Ion Fuior ia parte activă la organizarea Secţiei Centralizate de Anatomie Patologică (SCAI) la baza CROSMşiC, prin transferarea prozecturii republicane de profil pediatric din Spitalul Clinic Republican de Copii şi implementează în compartimentul anatomopatologa problemele din obstetrică şi ginecologie.

În 1988 are loc reprofilarea CROSMşiC în Clinica Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (ICŞDOSMşiC). În cadrul SCAP a ICŞDOSMşiC I. Fuior organizează Laboratorul Ştiinţific Morfopalologie, pe care îl conduce pe parcursul anilor 1988-2008.

De-a lungul activităţii sale profesorul Ion Fuior abordează probleme ştiinţifice privind studierea diverselor patologii la copii. în special, a malformaţiilor congenitale, infecţiilor intrauterine, imunodelicienţclor congenitale, infecţiilor parazitare, patologiei placentei şi a uterului cicatriccal.

În 1995 Dr. Fuior îşi concepe şi elaborează teza de doctor habililat în medicină, intitulată „Infecţia intrauterină în patologia perinalaiă (concepţii morfofiziopatologice contemporane ale patogenezei şi bazelor de tratament)", consultanţi V. Anesliadi. academician al AŞ RM, laureat al Premiului de Stat. dr. hab. în medicină, profesor universitar, şi E. Gladun. academician al AŞ RM. dr. hab. în medicină, profesor universitar.

Cunoştinţele vaste în direcţiile enumerate i-au permis să elaboreze un şir de concepţii cu obţinerea unor dale valoroase nu numai pentru morfopatologia practică, dar şi pentru medicina teoretică la hotarul de confluentă a mai multor discipline. Bazându-se pe experienţa bogată proprie şi pe analiza profundă a literaturii de specialitate, a dezvăluit într-un şir de articole ştiinţifice aspecte noi şi originale ale etiopalogeniei infecţiei intrauterine, pneumopatiei, sindromului CID intrauterin, efectului VAP etc.

În 1989-1990, sub conducerea profesorului Ion Fuior, la baza Secţiei de Anatomie Patologică se organizează Laboratorul histologic de diagnostic intraoperator cu aplicarea criotomici, se implementează un şir de metode de investigaţii histologice şi hislochimice. Prin eforturile sale este fondată filiala de Anatomie Patologică Pediatrică în cadrul SCAP. or. Bălţi.

În anul 1998, la baza SCAP şi Laboratorului ştiinţific de Morfopalologic al ICŞDOSMşiC, este fondat Centrul Republican Ştiinţifico-Consultaliv şi Organizatoric-Metodic de profil Pediatric. Obstetrică şi Ginecologie, condus de profesorul Ion Fuior.

Pe parcursul activităţii sale a manifestat cele mai frumoase calităţi de savant, pedagog, organizator şi diriguitor. Sub îndrumarea profesorului Ion Fuior au fost elaborate şi susţinute mai multe teze de doctor habilitat şi de doctor în medicină din diverse ramuri ale medicinei.

A fost conducător sau consultant ştiinţific al competitorilor Taliana Sleclari. Svetlana Dumitraş, Gheorghe Vicol, Valeriu David, Lilia Siniţîna. Tezele de doctor habilitat şi de doctor în medicină ale dlor G. Boian şi Vergii Petrovici, elaborate sub conducerea profesorului Ion Fuior, sunt în curs de realizare.

Sunt pe larg conoscute lucrările semnate de profesorul Ion Fuior având ca temă patologia infecţioasă în perioada perinatală, malformaţiile congenitale, imunodeficienţele congenitale etc. Este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, elaborări metodice, brevete de invenţie şi inovaţii ştiinţifice. Toate acestea i-au adus un frumos renume atât în ţară, cât şi peste hotarele ei.

Exemplu strălucit de savant, pedagog, medic, un soţ, tată şi bunel exemplar, a fost totodată un om de o uimitoare modestie, înzestrat cu căldură sufletească. În cercetările ştiinţifice, în cazurile de litigiu şi în activitatea sa în calitate de membru al Prezidiului Ligii Medicilor din Republica Moldova şi preşedinte al ligii Medicilor a IMSP ICŞDOSMşiC dădea dovadă de multă principialitate.

Meritele şi calităţile remarcabile ale savantului Ion Fuior au fost apreciate la justa lor valoare de nenumărate ori de conducerea statului şi a instituţiei în care a activat, fiind decorat cu numeroase diplome ministeriale, guvernamentale şi cu medalia „Medic eminent".

Bunăvoinţa, grija faţă de toţi cei apropiaţi, onestitatea, principialitatea cele mai de preţ calităţi omeneşti pe care le-a avut - i-au adus recunoştinţa discipolilor, colegilor, rudelor, care vor păstra cu sfinţenie amintirea acestui Om, care s-a numit Ion Fuior. (Colectivul Instituţiei Medico-sanitare Publice, Institutul de Cercetări Ştiinţifice in Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment