Talent, muncă şi creaţie pe fundal de înţelepciune - toate acestea îl caracterizează integral pe Ion Munteanu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, savant cu renume, personalitate proeminentă din cadrul elitei noastre academice.

Domnul profesor Ion Munteanu este o veritabilă mândrie pentru universitatea şi pentru societatea medicală din Republica Moldova. D-lui reprezintă un diamant al patrimoniului nostru intelectual, un etalon al omeniei şi al profesionalismului pentru tânăra generaţie de medici.

Doar numai prin depunerea unor titanice eforturi şi prin acele indiscutabile calităţi personale, poate fi explicat acel gigant salt spre lumină, pe care l-a făcut feciorul unor ţărani, care obţine gradul de doctor în medicină (1974), de doctor habilitat în medicină (1993), titlu de profesor universitar în stomatologie (1994).

Profesorul Ion Munteanu, prin munca sa de toate zilele, şi-a creat singur un noroc de invidiat, întruchipat în numeroasele sale succese în domeniile ştiinţei, muncii didactice şi celei practiciene. Succesele de care se bucură domnul profesor se bazează pe o pregătire profesională temeinică - Institutul de Stat de Medicină "Nicolai Pirogov" din Odesa, Universitate de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", perfecţionarea continuă (Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi etc.).

Născut la 6 ianuarie 1940 în comuna Selişte, judeţul Orhei, după absolvirea Institutului de Stat de Medicină „Nicolai Pirogov" din Odesa (1963) îşi începe activitatea didactică în calitate de profesor la Colegiul Medical din oraşul Tiraspol, acumulând aici o practică bogată de pedagog şi de medic practician, dar sperând la mai mult.

În 1964 devine doctorand la Institutul de Stat de Medicină, Chişinău, în cadrul catedrei Chirurgie Oromaxilofacială, unde ulterior activează ca asistent, conferenţiar, profesor universitar. În 1974 şi-a susţinut teza de doctor în medicină cu genericul Ciclofosfanul în terapia complexă a tumorilor maligne cu localizare maxilofacială.

Din 1975, dl Ion Munteanu îşi continuă cercetările ştiinţifice sub îndrumarea d-lui academician Diomid Gherman (şef catedră Neurologie) şi a profesorului universitar Arsenii Guţan, dr. h., (şef catedră Chirurgie Oromaxilofacială), cercetând o altă problemă importantă - neurostomatologia; şi anume tratamentul pacienţilor cu sindromul dureros în regiunea facială.

Cercetările profunde ale acestei probleme s-au încununat cu succes, servind drept bază pentru teza de doctor habilitat în medicină Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefa nervului cadaveric conservat. Rezultatele acestor cercetări, unice în această direcţie, au fost apreciate înalt de specialiştii în domeniu din republica noastră şi din întreg spaţiul ex-sovietic, ca o problemă prioritară în domeniul stomatologiei şi a neurologiei.

Comunicările făcute de autor în această problemă, la diverse foruri ştiinţifice din Republica Moldova, Moscova, Sankt-Petersburg, România, Olanda, Ungaria ş. a., au trezit vii discuţii. Dumnealui a fost şi este mesagerul stomatologiei basarabeane în Europa. La multe foruri naţionale şi internaţionale unde a făcut comunicări s-a prezentat întotdeauna cu demnitate, destoinicie şi cu o adevărată mândrie pentru medicina stomatologică autohtonă. Sub conducerea dlui Ion Munteanu s-au susţinut două teze de doctor în medicină.

Rezultatele ştiinţifice ale domnului profesor Ion Munteanu sunt reflectate în monografii, compendii, lucrări publicate, brevete de invenţii, brevete de inovaţii etc. Sub conducerea Dumnealui s-a format în Republica Moldova Şcoala de terapie tisulară a nevralgiei trigeminale, recunoscută, citată departe de hotarele ţării.

Profesorul Ion Munteanu s-a consacrat şi lucrului didactic. Perfecţionând procesul pedagogic, împreună cu colegii catedrei, a elaborat multiple indicaţii metodice, programe de studii, teste pentru verificarea cunoştinţelor studenţilor. A publicat peste 140 de lucrări, inclusiv 2 monografii şi 2 compendii. Este autor a 3 invenţii şi a 50 de inovaţii, deţine titlul onorific de Inventator URSS (1990).

În anii 1997-2002 a activat în cadrul catedrei Chirurgie Oromaxilofacială în calitate de profesor universitar, şef catedră Chirurgie Oromaxilofacială, şef secţie Chirurgie Stomatologică, director al Clinicii Stomatologie în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Desigur este foarte greu de redat în mod succint întreaga şi bogata activitate multilaterală a dlui profesor Ion Munteanu în calitate de chirurg oromaxilofacial. În decursul a multor ani de activitate, depăşind obstacole şi greutăţi mari, s-a manifestat ca o personalitate cu calităţi omeneşti alese, cinstit şi modest, permanent vine în ajutorul tinerilor specialişti, transmiţând altor generaţii ştafeta. Se bucură de o autoritate bine meritată printre colegi, rezidenţi, studenţi şi printre bolnavi. (Diomid German, dr. h., profesor, academician, Om Emerit Catedra Neurologie, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment