Onorat de prieteni, stimat de studenţi şi rezidenţi. „Cu omul acesta aş putea să plec oricând într-o misiune de cercetaş!" există o zicere proverbială. Adică în el te poţi bizui până la infinit, cu el face să munceşti alături, să împărţi bucuria succeselor şi amarul eşecurilor, căci viaţa e mereu compusă din lumini şi umbre.

Aşa este în imaginea şi crezul meu profesorul Ion Podubnâi, unul din stâlpii pe care se sprijină carcasa şi conţinutul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din capitală. De jumătate de secol Domnia sa trebăluieşte, harnic şi cutezător, în aceeaşi instituţie de învăţământ, onorându-şi cu multă dăruire datoria de om al acestei originale şi singulare cetăţi medicale de la noi.

Luate în suma lor, acţiunile benefice întreprinse de dumnealui pe parcursul anilor sunt evidente şi de certă valoare, ele constituie în temei grija continuă pentru pregătirea noilor contingente de medici şi farmacişti profesionişti, de cercetători pasionaţi în domeniul de referinţă.

A avut odinioară undă verde spre facultate, deoarece obţinuse „Diplomă de merit” la Colegiul de medicină din Bălţi; ca student exemplar, s-a ales la finele studiilor universitare cu o a doua „Diplomă de merit”, fiind selectat pentru activitate la una din catedrele de mare pondere -cea de Chirurgie Operatorie şi Anatomie Topografică. Şi iată aşa: jumătate de secol la acelaşi loc de muncă - ţine prelegeri, are lecţii practice, se ocupă de ştiinţă, îndeplineşte permanent un volum impresionant de activitate obştească.

Să-ţi faci bine datoria de student, ulterior de lector şi profesor, concomitent prestând şi diverse funcţii obşteşti întru prosperarea catedrei, a instituţiei în care lucrezi, nu e un lucru uşor. Domnia Sa a activat cu multă eficienţă în organizaţiile de tineret, dar mai apoi şi în cele de partid ale institutului, demonstrând alături de alţi activişti pe măsură - Timofei Moşneaga, Eugen Popuşoi, Leonid Cobâleanschi, Gheorghe Ghidirim, Dumitru Croitoru, Ştefan Plugaru, regretatul Petru Galeţchi etc. un adevărat spirit organizatoric, capacităţi manageriale şi patriotism universitar.

Eforturile depuse prin ani au scos în evidenţă rezultate meritorii: ISMC, apoi USMF a ocupat permanent locuri de frunte în rândul instituţiilor analogice din fosta URSS. Dar Domnia Sa reuşea să se achite de minune şi cu unele activităţi extrauniversitare: timp de 25 de ani a activat ca şef al Secţiei netitulare de învăţământ, ştiinţă, cultură şi medicină a Controlului Popular de pe lângă Comitetul executiv orăşenesc Chişinău, devenind prin acţiunile sale bine cunoscut în mediul intelectual al oraşului. Onest din fire, principial şi iubitor de adevăr, capabil, foarte sensibil la nedreptăţi, sociabil şi deschis către lume - aceste şi alte virtuţi l-au ajutat să se afle în prim-planul diverselor activităţi.

Ca lider al tineretului a lucrat două veri pe pământurile de ţelină şi pârloagă ale Kazahstanului...
„Circulaţia energiei" se produce în sensuri duble: în 1964 îşi susţine teza de doctor în medicină, ulterior devenind conferenţiar, profesor universitar(l992).

În centrul eforturilor depuse pe tărâmul ştiinţific se află probleme ce întregesc aspecte embriologice, anatomo-clinice şi chirurgicale. Are la activ peste 200 de lucrări ştiinţifice şi metodice publicate; urmând în diferite etape stagii de perfecţionare la Moscova, Sankt Petersburg, Kiev etc; a ţinut în repetate rânduri acolo referate, care au fost înalt apreciate.

E la curent cu literatura apărută în domeniul de referinţă, ţine mereu mâna pe pulsul actualităţilor din domeniul de cercetare. Dispune în palmares de invenţii şi inovaţii, de rezultatele muncii sale interesându-se pe parcurs savanţi din Germania, Franţa, dovadă fiind corespondenţa pe care o întreţine cu unii dintre aceştia.

A lucrat un timp prodecan, şef studii la catedră, peste zece ani a fost şef catedră, deci permanent s-a văzut implicat în munca pedagogică şi de cercetare. E mândru de circumstanţele favorabile în care s-a format şi a activat (activează); mentalitatea anatomică - chirurgicală a sa vine într-o armonie perfectă cu a profesorilor Natalia Cherdivarenco, Boris Perlin, Valentina Parfentieva, Ipatie Sorocean, Nicolae Anestiadi, Savelie Rubaşov, pe care i-a avut odinioară de îndrumători. Mai poartă în memorie clipele când vestitul chirurg Nicolae Anestiadi îi oferea cărţi de specialitate scrise în franceză, pentru a le lectura, deseori fiind implicat ca asistent în actul chirurgical.

Pentru munca depusă pe altarul medicinii şi în activitatea socială pe parcursul multor ani a fost apreciat şi decorat cu diplome şi medalii de stat, învrednicindu-se doar în ultimii zece ani de titlul onorific „Om Emerit” din Republica Moldova, precum şi de ordinul „Gloria Muncii”.

Este într-un fel omul care a zidit istoria universităţii, rămânând personal, ca Ana lui Manole din legendă, zidit în ea. Când USMF „ Nicolae Testemiţanu" rotunjise 60 de toamne de la fondare, Domnia Sa a fost desemnat în colegiul de redacţie pe post de coordonator, misiune responsabilă şi grea, achitându-se de ea cu vârf şi îndesat.

Volumul publicat reflectă în mod adecvat calea parcursă de instituţia respectivă, evidenţiindu-se contribuţia concretă adusă de ea în dezvoltarea culturii medicale de pe acest meleag. Se simte într-un fel fericit, căci a pus nemijlocit umărul la opera de propăşire a acestei culturi. Altfel nici nu poate fi - soţia şi cele trei fiice ale sale sunt, de asemenea, medici, deci, contribuţia e şi mai evidentă.

Două fiice actualmente îşi desfăşoară activitatea practică şi de cercetare în Canada, iarăşi un moment de mândrie pentru părinţi, dar şi pentru universitate. Dacă dumnealui şi-a zburdat copilăria prin uliţele doldora de praf ale Drăgăneştilor, nepoţelele sale, însă, navighează pe internet de undeva dintr-un bloc de trai din Montreal. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician Ministru al Sănătăţii)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment