Este omul, care  timp de zeci de ani a servit cu onoare epidemiologiei, dar prin aceasta şi poporului său, contribuind prin muncă asiduă la diminuarea morbidităţii şi chiar la eradicarea multor infecţii; omul, care pe lângă toate, posedă calităţi deosebite de mare cumsecădenie şi modestie.
Mihai Barabas
Născut în anul 1934, într-o familie de ţărani, din satul Vasilevca raionul Râbniţa, a avut parte de o copilărie anevoioasă, deoarece a coincis cu timpul războiului şi foametei. Şcoala primară o face în satul natal, apoi urmează şcoala medie necompletă din satul vecin (Ploti), pe care o absolveşte cu menţiune în anul 1949.

Certificatul cu menţiune i-a oferit posibilitatea de a fi înmatriculat fără examene în Colegiul Medical din oraşul Bălţi, pe care îl absolveşte, la fel, cu menţiune, în anul 1952.

În acelaşi an este înmatriculat, iarăşi fără a susţine examene, în Institutul de Medicină din Odesa. în 1958, după absolvirea institutului, din dorinţă proprie, este îndreptat la lucru în Moldova, unde activează în calitate de medic-epidemiolog în raionul Criuleni (aa. 1958-1960), iar mai apoi ca medic-infecţionist în raionul Dubăsari (aa. 1960-1963).

În anul 1963, prin ordinul Ministrului Sănătăţii, d-lui este transferat pentru activitate de cercetare în Institutul Ştiinţific de Igienă, Epidemiologie şi Microbiologie din Chişinău în funcţie de cercetător ştiinţific, iar în a. 1964 este transferat la Direcţia Sanitaro-Epidemiologică a Ministerului Sănătăţii în funcţie de inspector-epidemiolog. Numai la un an de activitate (1965), dl M. Barabaş, este numit în funcţia de Epidemiolog-şef al Ministerului Sănătăţii, funcţie care a deţinut-o până în anul 1975.

Anume în această perioadă de activitate dl M. Barabaş a înscris cele mai valoroase rezultate în practica epidemiologică, şi-a adus aportul considerabil în perfecţionarea serviciului sanitaro-epidemiologic din Republica Moldova, în desăvârşirea activităţii organizator-metodice a serviciului, mai cu seamă, în organizarea sistemului de protecţie sanitară a teritoriului de importul infecţiilor convenţionale. Participă activ la lichidarea epidemiei de holeră în Caracalpacia (1965) şi Moldova (1970), unde şi-a demonstrat cu brio profesionalismul de epidemiolog.

Tot în această perioadă (1971) dl M. Barabaş susţine teza de doctorat în medicină la tema: „Eficacitatea epidemiologică a vaccinării antirujeolice”, în care a elucidat experienţa vaccinărilor în masă împotriva rujeolei în RM şi la care a luat parte activă în organizarea şi efectuarea ei.

Din anul 1975 activează la catedra Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu" în calitate de lector superior, şef de curs Epidemiologie la facultatea de perfecţionare a medicilor, conferenţiar universitar. Din anul 1996 este responsabil de instruirea rezidenţilor epidemiologi.

Pe parcursul activităţii la catedra! Epidemiologie, dl M. Barabaş s-a manifestat ca un pedagog iscusit. La un nivel înalt ţine prelegeri studenţilor facultăţii Medicină Preventivă şi Curativă, Pediatrie şi Stomatologie, rezidenţilor epidemiologi, infecţionişti, microbiologi, igienişti, medici de familie, medicilor epidemiologi etc.

Multe generaţii de medici-cursanţi, studenţi şi rezidenţi l-au avut drept îndrumător, ascultându-i prelegerile şi sfaturile practice, bazate pe experienţa bogată de medic, pedagog şi cercetător. Dl M. Barabaş este considerat unul din cei mai valoroşi cercetători în epidemiologia infecţiilor aerogene şi nu numai.

A publicat 127 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii. Este coautor a 2 culegeri didactice: manualul „Epidemiologie” şi manualul „Epidemiologie în teste”, autor al programelor analitice şi al mai multor îndrumări metodice de instruire în rezidenţiat. De mai mulţi ani activează în Comisia de Atestare a medicilor epidemiologi şi parazitologi, este membru activ al Societăţii ştiinţifice a epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova.

Pentru activitate fructuoasă pe parcursul anilor şi pentru calităţile sale deosebite, dlui Barabaş Mihai i s-a conferit titlul onorific de Medic Emerit al Republicii Moldova, i-au fost decernate insigna „Eminent al ocrotirii sănătăţii", medalia „Pentru muncă excelentă'' şi medalia „Veteran al muncii", a fost distins cu mai multe diplome de onoare ale Ministerului Sănătăţii şi Societăţii Crucii Roşii a Republicii Moldova.

Viaţa parcursă de omagiat, de acest om harnic şi modest, este nu altceva decât o călătorie în timp a unui medic-epidemiolog, un exemplu de slujire poporului său, lesne de înţeles numai pentru acei care cunosc rostul profesiei de epidemiolog; care poate fi judecată numai după ani şi ani de muncă asiduă. Şi acum dl conferenţiar Mihai Barabaş este prezent la datorie zi de zi, împărtăşindu-şi experienţa cu cei tineri - viitori străjeri ai sănătăţii acestui popor. A decedat la 10 iulie, 2013. (Viorel Prisăcaru, dr. h., profesor, Om emerit Şef Catedră Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu" Preşedinte al Societăţii epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, Curierul medical)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment