S-a nascut la 29 octombrie 1942 în satul Podoima, raionul Camenca, Republica Moldova în 1965 absolveşte Institutul de Medicină din Chişinău şi activează ca asistent, apoi conferenţiar al Catedrei de Biochimie. La 1970 susiţne teza de doctorat şi se antrenează cu ardoare în activitatea didactică a Catedrei de Biochimie.

În 1978 a fost instituit în funcţia de şef al Secţiei Cardiologie Clincă şi Experimentală, pe care a dezvoltat-o până la statutul de Centru şi apoi Institut de Cercetări în Domeniul Cardiologiei,  punând astfel temelia Serviciului Cardiologie în Repulica Moldova.

Iniţial echipa de exploratori proaspăt angajaţi era în principiu un grup destul de restrâns, dar graţie talentului şi exigenţei deosebite faţă de sine şi colaboratorii antrenaţi în munca de cercetare calitatea şi volumul de activităţi investigaţionale a crescut progresiv, permanent şi s-a dirijat spre obiective trasate cert. Laboratoarele s-au extins, ele au fost echipate tot mai plenar, iar spectru! de cercetări s-a diversificat în ritm cu evoluţia ideilor lansate şi perseverate.

Munca de cercetare în program de experiment şi cea a clinicienilor de pe teren s-a orientat spre studiul fundamentai al proceselor metabolice ce specifică miocardul afectat prin diferite tipuri de cardiomiopatii şi miocardite.

Marele spectru de investigaţii realizate pe parcursul acestor ani a fost, însă, întotdeauna o activitate programată şi punctată până la cele mai mici nuanţe, rezultatele observaţionale fiind monitorizate cu perseverenţă şi tenacitate, savantul Popovici insistând asupra fiecărui detaliu sugestiv pentru întregirea tabloului extrem de complex al mecanismelor ce definesc turnura spre disarmonizarea proceselor ce întreţin funcţionarea neobosită a inimii umane.

Astfel a reuşit elaborarea unei concepţii realmente novatoare asupra reperelor etiopatogenice ale cardiomiopatiei dilatative, iar în funcţie şi în conformitate cu aceasta s-au proiectat şi noi modalităţi de abord diagnostic şi curativ, programe mai sigure de tratament patogenic şi prevenţie a cardiomiopatiei dilatative.

În timp Institutul Cardiologie, fondat şi condus cu neobosită grijă de prof.dr. Mihai Popovici, a devenit un mare centru de cercetare şi asistenţă cardiologică specializată, având acum în subordine, pe lângă laboratoarele de explorări experimentale, o Clinică Cardiologică de nivel european, în componenţa căreia funcţionează mai multe secţii de profil specific, dotate cu tehnologii de înaltă performanţă diagnostică şi curativă şi un Dispensar de asistenţă policlinică şi monitorizare în timp a bolnavilor cardiaci, iar specialiştii ce activează în cadrul acestora, în marea lor majoritatate, sunt de cea mai înaltă probă profesională - exact aşa cum şi-a dorit-o Domnul director, acum şi membru corespondent al AŞ din Republica Moldova.

Fiind  conştient  de  misiunea şi 11 chemarea sa de savant şi de ctitor al unei instituţii productive şi extrem de necesare în condiţiile când afecţiunile cardiovasculare deţin de mai mulţi ani în şir trista întâetate de flagel uman invincibil, Mihai Popovici s-a îngrijit cu multă dragoste de cultivarea şi punerea în valoare a specialiştilor cu aptitudini propice muncii de cercetare şi celei de asistenţă curativă pentru numărul tot mai mare de persoane cu diferite afecţiuni cardiovasculare, promovând în viaţă numeroşi discipoli, care au ajuns să activeze în mari centre medicale din ţară şi peste hotare.

Considerând incidenţa şi pericolul deosebit al afecţiunilor cardiovasculare în populaţia ţării, Mihai Popovici şi colaboratorii institutului monitorizează şi supraveghează cu îngrijorare acest fenomen şi muncesc intens şi perseverent asupra mai multor proiecte de contracarare şi de punere sub control a factorilor care determină apariţia şi gravitatea evolutivă a maladiilor cardiace, militând de mai mult timp pentru punerea în aplicare a unui program complex de prevenire pe toate căile a îmbolnăvirilor cardiovasculare în particular şi a maladiilor noncontagioase în ansamblu.

Redimensionarea medicinei preventive, consideră savantul şi medicul Mihai Popovici, este un imperativ al timpului, mai ales în situaţia economică atât de precară când costurile unei medicine clasice, adică de tratare a bolii deja prezente, sunt greu de suportat.

Ultimele elaborări editoriale ale savanţilor de la Institutul Cardiologie sunt dovada aceleiaşi tenacităţi proprii titularului ei, care este fundamental şi esenţial în tot ceea ce iniţiază, deoarece activitatea de prevenţie în masă presupune în primul rând cunoştinţe sigure despre valorile sănătăţii şi cultura fizicului perfect.

În paralel cu prerogativele de titular şi animator al activităţii atât de vaste desfăşurate de Institut şi multiplele lui servicii conexe prof. dr. M. Popovici s-a antrenat cu mare responsabilitate în diferite activităţi sociale. Astfel, după declararea independenţei el a fost ales membru al Primului Legislativ al Republicii Moldova şi a muncit intens la constituirea profilului ei statal.

Simpla înşiruire a numeroaselor sale obligaţiuni extrafuncţionale dovedeşte vastitatea domeniilor care îl preocupă şi exigenţa cu totul specială faţă de sine şi calitatea sa de slujitor al poporului său: e actualul Preşedinte al Societăţi Ştiinţifice a Cardiologilor din Republica Moldova; membru de onoare al Societăţii Române de Cardiologie; membru al Consiliului Ştiinţific pentru Afecţiunile Cardiovasculare de pe lângă AŞM a Rusiei; membru al Comitetului Internaţional în problemele dezvoltării ocrotirii sănătăţii (Biroul European); preşedinte al Consiliul Specializat pentru susţinerea tezelor la specialitatea "Fiziologia omului şi animalelor"; director coordonator al Centrului de Proiectare şi Fabricare a Tehnicii Medicale din Moldova.

Invitat la diferite foruri internaţionale, profesorul Popovici a reprezentat cu demnitate calitatea de savant conştient până la devoţiune de misiunea ce-i revine, iar elaborările înaintate spre aprecierea experţilor de domeniu au fost apreciate cu înalte distincţii de rang european şi mondial.

Menţionăm aici cele 3 medalii de aur ale Salonului Mondial de Inventică din 1994, 1995,1996 care au apreciat atât de înalt seria de elaborări privind utilitatea cardiocurativă a unor produse din alge, apoi titlul de Laureat al Premiului de Stat din Republica Moldova pentru Ştiinţă, Tehnică şi Producţie cu care a fost distins în 1993 pentru un ciclu de lucrări explorative in domeniul cardiologiei.

Mihai Popovici este , plin de vigoare şi forţe edificatoare, se lansează cu tot mai multe idei de proiecte reformatoare, pe care speră din tot sufletul să le materializeze.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment