Pavel Ciobanu, doctor habilitat în medicină, renumit medic ortoped-traumatolog, talentat savant, ilustru pedagog, promotor al medicinei autohtone, cu o activitate de peste 50 de ani pe tărâmul medicinii practice şi celei pedagogice.
Pavel Ciobanu, doctor habilitat în medicină
Ciobanu Pavel Ion s-a născut la 12 iulie 1933, în comuna Speia, plasa Bulboaca, judeţul Tighina, România, într-o familie de agricultori. A copilărit în satul natal şi a învăţat la şcoala primară din Speia, ulterior la Colegiul de medicină din Tighina, pe care-1 absolveşte în 1954 cu menţiune.

Pe parcursul anilor 1954-1960, Pavel Ciobanu studiază cu multă sârguinţă medicina la Facultatea Medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău pe care, de asemenea, îl absolveşte cu menţiune. încă de pe atunci, tânărul Pavel Ciobanu se evidenţia prin activismul său în viaţa studenţească, la facultate fiind printre liderii tineretului studios.

Activitatea practică medicală, conform repartizării, şi-o începe la Spitalul raional Anenii Noi, în 1960, în calitate de medic-chirurg şi medic-şef adjunct pentru activitate curativă, unde a activat până în 1963.

În 1963, prin concurs, este admis în doctorantură la Institutul de Ortopedie şi Trumatologie Kiev, Ucraina, la renumitul savant academician F. Bogdanov. În 1965, a fost selectat de Nicolae Testemiţanu, ministru pe atunci al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, ca şef al direcţiei generale curativ-profilactice, în această postură fiind până în 1968.

În 1967, în cadrul Alma Mater, sub egida profesorului F. Bogdanov, susţine cu brio teza de doctor în medicină cu tema: „Reamputarea osteoplastică a gambei cu formarea sinostozei".

În cadrul evenimentelor antinaţionale din 1968, atunci când întreaga echipă de promotori notorii ai intereselor poporului autohton din cadrul Ministerului Sănătăţii, condusă de renumitul profesor Nicolae Testemiţanu a fost eliberată din funcţie in corpore, dl Pavel Ciobanu, cu unele dificultăţi ale acelor timpuri, este angajat în cadrul Institutului Oncologic, unde a activat în calitate de oncolog-osteolog până în 1971. Aici, împreună cu dl conf. Nicolae Cereş începe studierea unei probleme de pionerat de maximă valoare şi complexitate "Valoarea celulelor embrionare în stimularea osteogenezei deprimate", devenind unul din fondatorii direcţiei de cerectare a acestor componente ale medicinei fundamentale şi practice.

Din acel an, este angajat ca şef al catedrei Protecţie Civilă din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ca apoi în perioada 1978-1986 să revină la cursul de perfecţionare a medicilor în Ortopedie şi Traumatologie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", în calitate de asistent apoi şi de conferenţiar - ani de o valoroasă activitate clinică în diagnosticarea şi tratamentul patologiilor osteoarticulare, inclusiv optimizarea consolidării fracturilor cu celule embrionare prin metoda elaborată şi implementată de Domnia sa încă din 1970-1971. Atenţia cu care îl ascultă pe fiecare pacient, cunoştinţele acumulate zi de zi, timp de mai mulţi ani, i-au creat o enormă autoritate în rândurile populaţiei. Practica bogată acumulată, inclusiv cea chirurgicală, a împărţit-o cu generozitate studenţilor de la Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

În întreaga sa viaţă, dl Pavel Ciobanu prestează o permanentă şi fructuoasă activitate didactică şi medicală, concomitent cu studiul ştiinţific asupra multor probleme actuale, dar o prioritate deosebită acordă utilizării grefelor celulare în ortopedie şi traumatologie. Materialul experimental şi clinic, acumulat cu minuţiozitate timp de 24 de ani, a servit drept bază pentru teza de doctor habilitat: „Activizarea osteogenezei reparatoare prin celule osteomedulare", pe care o susţine în 1994 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Ulterior, din motive de sănătate, se reîntoarce la catedra de Protecţie Civilă a Universităţii de Stat ca şef al acestei subdiviziuni, pe care a condus-o timp de 36 de ani, până în 2007, când a fost numit în funcţia de profesor-consultant la aceeaşi catedră, până în 2011.

Din 2011, Domnia sa activează în calitate de cercetător ştiinţific principal în laboratorul „Inginerie tisulară şi culturi celulare" al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

Domnia sa rămâne a fi un specialist unic în terapia celulară, prin cercetările teoretice şi practice, efectuate cu contribuţia consultativă a unor specialişti morfologi, imunologi, embriologi şi clinicişti din URSS: I. Lavrişcelea, G.I. Govallo, A.S. Fridinştein (Moscova), F.I. Bogdanov (Kiev), A.S. Cozliuc, N.N. Cereş, I.G. Şroit (Chişinău).

Studiile ştiinţifice ale profesorului Pavel Ciobanu, multe dintre ele fiind de pionerat, sunt consacrate utilizării celulelor fetale umane în tratamentul deficienţelor de consolidare a fracturilor aparatului locomotor.

În 1982, pentru prima dată în lume, dl Pavel Ciobanu a demonstrat activitatea osteogenetică a culturii de organ cu proprietăţi de a produce ţesut cartilaginos şi osos, în lucrarea sa "Биологическая активность аллогенных эмбриональных костномозговых клеток", publicată în „Бюллетень экспериментальный биологии и медицины". Astfel, aceste cercetări au fost printre primele care au demonstrat proprietăţile excepţionale ale celulelor stem embrionare.

Domnia sa este autor a peste 110 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, două articole în publicaţii internaţionale şi 7 lucrări instructiv-metodice în domeniul protecţiei civile şi chirurgiei reconstructive. Este autor a 24 de brevete de invenţie în medicină, inclusiv în traumatologie, ortopedie şi chirurgie reconstructivă. Invenţiile elaborate au fost înalt apreciate în cadrul expoziţiilor internaţionale de invenţii din ţară şi de peste hotare cu 10 medalii de aur, 7 medalii de argint şi 4 medalii de bronz.

Dl profesor Pavel Ciobanu a contribuit considerabil la formarea multor generaţii de medici specialişti, pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova, cadre ştiinţifico-didactice de înaltă competenţă pentru Alma Mater, instruiţi în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" şi la dezvoltarea ştiinţei medicale în domeniul celulelor stem, care este un domeniu prioritar de cercetare la nivel mondial.

Pentru activitatea multidirecţională şi prodigioasă, profesorul Pavel Ciobanu, este decorat cu: medaliile "Pentru desţelenire"; „Nicolae Testemiţanu" şi insignele "Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din URSS", "Eminent al "Crucii roşii" din URSS", "Eminent al Protecţiei civile din URSS". (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment