Născut pe data de 26 iulie 1938 într-o familie de ţărani cu 10 copii din satul Bardar, jud. Lăpuşna (în prezent r-nul Ialoveni). În anul 1957 a absolvit Colegiul Pedagogic din or. Călăraşi. Între anii 1957 şi 1960 a făcut serviciul militar în or. Samara, RSFSR, unde s-a bucurat de un respect deosebit din partea corpului ofiţeresc.

La 1 septembrie 1960 a devenit student la Institutul de Stat de Medicină, Chişinău şi a fost numit din primul an şef de curs, apoi, la anul trei a fost ales preşedinte al comitetului sindical studenţesc, pe care îl conduce până în anul 1969.

În perioada 1969 - 1972 activează ca preşedinte al sindicatelor colaboratorilor. Cariera sa profesională a evoluat parcurgând treptele caracteristice pentru cadrul profesoral-didactic al universităţii:
•  După absolvirea facultăţii, în perioada 1966 - 1993, a activat ca asistent, apoi lector superior, conferenţiar la Catedra Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu".

•  În anul 1973 a susţinut cu succes teza de doctor în medicină cu tema: „Elaborarea unor metode noi şi accelerate în diagnosticarea infecţiilor intestinale".

•  În perioada 1972 - 1975 a activat în calitate de prodecan al Facultăţii de Medicină Generală, perioadă în care a acumulat noi experienţe, demonstrând adevărate capacităţi organizatorice şi pedagogice.

•  Între anii 1975 şi 1988 continuă activitatea sa în calitate de decan al Facultăţii de Medicină Preventivă, contribuind enorm la îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de studii, menţinerea disciplinei în procesul de instruire a medicilor.

•   1988 - 1993 - şef de studii, Catedra Microbiologie, Virusologie, Imunologie.

Pe parcursul 1993 - 2002 a activat în calitate de director al Colegiului Republican de Medicină şi Farmacie, astăzi Colegiul Naţional de Medicină, a contribuit la schimbarea în bine a multor lucruri la această importantă instituţie de studii medicale medii. A reuşit să promoveze cadre didactice de calitate, contribuind astfel la consolidarea colectivului.

Concomitent cu activitatea intensă, depusă în cadrul colegiului, a continuat să activeze în calitate de conferenţiar la Catedra Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu".

Pentru merite deosebite în activitatea sa multilaterală de savant, pedagog, în 1990, i s-a conferit titlul onorific de Om Emerit.

Din anul 2004 a devenit şef al Catedrei Microbiologie, Virusologie şi Imunologie, în cadrul căreia activaseră anterior aproape 40 de ani. Cu adevărat, în acest răstimp a participat activ la elaborarea unor noi programe pentru studenţi şi rezidenţi, la întocmirea unor planuri moderne de studii, la elaborarea unor noi programe pentru laboratorul de pe lângă catedră.

De menţionat participarea activă la elaborarea, împreună cu alţi autori, a unor manuale, compendii şi ghiduri practice de microbiologie medicală la catedră. Aceste şi alte materiale sunt pe larg utilizate de studenţii de la Medicina Generală şi de cei de la Sănătatea Publică. Pe parcursul acestor ani profesorul Ştefan Plugaru a publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii (semnate împreună cu prof. V. Nikitin şi alţi colaboratori) şi un manual, alcătuit în colaborare cu profesorul Petru Galeţchi şi profesorul Dumitru Buiuc, Iaşi (România).

Dincolo de aceste multiple activităţi din cadrul catedrei, a obţinut în ultimii ani Medalia de Aur la Salonul de Invenţii din Iaşi - dovadă a acelor permanente căutări.

Pe parcursul anilor a exercitat funcţiile de Microbiolog Principal al Ministerului Sănătăţii, membru al Senatului USMF, membru al Consiliului Facultăţii de Medicină Generală, membru al Consiliului Ştiinţific al CNŞPMP, membru al Consiliului de redacţie al revistei „Sănătatea publică", membru al Comisiei de atestare a microbiologilor a MS al RM, membru al Comisiei de probleme a Ministerului Sănătăţii „Patologia infecţioasă", membru al Comisiei metodice în problemele de igienă şi sănătate publică, membru al Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu".

Pentru activitatea profesională fructuoasă pe parcursul mai multor decenii, în anul 2005, a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii".
* * *
Mai multe generaţii păstrează în suflet profundă recunoştinţă pentru cunoştinţele ce le-aţi altoit, pentru bogata experienţă profesională pe care aţi împărtăşit-o cu generozitate, pentru susţinerea pe care le-aţi acordat-o la momentul oportun.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment