Născut la 18 februarie 1947 în s. Taimaza, r-nul Ştefan Vodă, după absolvirea şcolii medii este admis la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, la Facultatea Medicina generală, pe care o absolveşte cu menţiune în 1971. Viitorul academician Valeriu Rudic şi-a început calea spre glorie în cadrul Catedrei Microbiologie cu virusologie şi imunologie, fiind admis în doctorantură.

Dragostea faţă de microbiologie, de ştiinţă în general şi de munca de cercetător a fost implantată domnului Rudic de învăţătorul său, ilustrul savant, profesorul universitar, omul emerit Valentin Nikitin.

La începutul anilor 70 tânărul doctorand a avut curajul să studieze o problemă de o valoare deosebită şi în zilele noastre - problema unei infecţii de carantină, extrem de periculoase precum holera - şi să efectueze investigaţii nu numai pe tulpini saprofite, dar şi pe culturi patogene.

În rezultatul multor căutări, experienţe, cercetări şi analize a fost elaborată o metodă nouă complexă, rapidă de diagnostic al holerei, care tocmai a fost confirmată şi aprobată cu succes pe tulpini patogene de vibrioni clasici şi el-tor în Staţia unională de cercetări ştiinţifice în domeniul infecţiilor extrem de periculoase din or. Stavropol. Cu o capacitate de muncă de invidiat, a finisat volumul prevăzut de investigaţii înainte de termen şi în 1974 susţine cu succes teza de doctor în medicină.

Tânărul savant ar fi atins aceleaşi înălţimi în ştiinţă, dacă ar fi fost încorporat în statele catedrei, însă situaţia şi soarta l-a îndreptat pe viitorul academician la început la Institutul de Igienă şi Epidemiologie pe un termen scurt, apoi - ca titular în statele Universităţii de Stat din Moldova, la Catedra Biologie vegetală, unde trece prin toate etapele de creştere ca pedagog şi savant: asistent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar.
În anii 1982-1983, s-a aflat la Universitatea Berkeley din California (SUA), unde a început o serie de investigaţii având ca obiect de studiu algele verzi-albastre.

Fiind transferat la Academia de Ştiinţe a Moldovei în 1991, a evoluat succesiv de la funcţia de director interimar al Secţiei de microbiologie la cea de director - fondator al Institutului de Microbiologie, iar din 2006 - director al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.

Putem spune cu certitudine că domnul academician Valeriu Rudic este cea mai proeminentă personalitate din ştiinţa moldavă. În domeniile microbiologiei şi biotehnologiei pe drept îl putem considera un Pasteur al Moldovei. Pentru rezultate remarcabile în ştiinţă, poartă titlul de om emerit, este laureat al Premiului de Stat, decorat cu Ordinul Gloria muncii.

În culegerea bibliografică Academicianul Valeriu Rudic este foarte bine ilustrată organigrama şcolii ştiinţifice create de domnia sa. În articolul de faţă am dori să accentuăm câteva cifre şi date care demonstrează activitatea ştiinţifică a domnului V. Rudic, precum şi contribuţia sa în medicină şi în creşterea cadrelor de savanţi din domeniile microbiologiei, biologiei şi biotehnologiei:

• Este autor a peste 800 de lucrări ştiinţifice;
• Autor a 6 monografii;
• A scris 13 manuale pentru uzul studenţilor şi manuale de biologie pentru elevii claselor IX-XII în limbile română şi rusă;
• 28 de elaborări metodice în 2 limbi în domeniile microbiologiei, ficobiotehnologiei, enzimologiei;
• Deţine 209 brevete de invenţii şi certificare apreciate la Saloanele Internaţionale de Inventică, fiind decorat cu 206 medalii, inclusiv cu 133 de medalii de aur, 50 de medalii de argint şi 23 de bronz;
• 11 certificate de înregistrare a produselor medicamentoase;
• 7 monografii elaborate pentru produsele farmaceutice;
• 30 de premii obţinute la diferite expoziţii internaţionale;
• Publicaţii în reviste de prestigiu în SUA, Rusia, România, Marea Britanie, Italia, Grecia, Ucraina, Cehia, Cazahstan, Belgia, Ungaria, Croaţia, Germania, Spania;

• Materiale ştiinţifice semnate de domnul academician Valeriu Rudic pot fi găsite în diverse publicaţii în multe oraşe ale lumii.
• Este membru al 3 academii: Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, Academiei de Ştiinţe din New York şi din Moldova; al 3 Societăţi Ştiinţifice Internaţionale de Ficologie Aplicată, Societăţii Europene de Biotehnologie a Microalgelor, a Comitetului Director pentru bioetică al Consiliului Europei), membru al colegiilor de redacţie a 3 reviste ştiinţifice din Kiev, New York, Sibiu.
• Este preşedinte al Societăţii microbiologilor din Republica Moldova şi preşedinte al Consiliilor Ştiinţifice specializate pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat la specialităţile Microbiologie şi Biotehnologie.

Domnul academician Valeriu Rudic este fondatorul unei noi direcţii ştiinţifice: Sinteza orientată a substanţelor bioactive de către microorganisme şi elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor microbiene valoroase, inclusiv forme medicamentoase destinate utilizării în industriile farmaceutică, alimentară, microbiologică etc.

Domnia sa a formulat criteriile de selectare a tulpinilor de microorganisme ca obiecte biotehnologice, a obţinut 13 tulpini noi înalt producătoare de substanţe biologic active şi a propus o serie de procedee noi de cultivare şi obţinere a biomasei cu un conţinut chimic prognozat.

Sub conducerea dumnealui au fost pregătite şi susţinute 28 de teze de doctor, inclusiv 8 teze de doctor habilitat.

Distincţiile internaţionale - Ordinul Meritul European, Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Si Andrei şi ai Marii Cruci Sf. loan de Ierusalim, Comandor al Ordinului Merrite de l'invention din Belgia, Ordinul Courtoisie Europeine (Comunitatea Europeană) - în total 17 distincţii, sunt o dovadă elocventă a meritelor domnului academician în ştiinţa mondială.

Activitatea domniei sale în domeniul medicinei este bine cunoscută, în special în colaborarea cu Alma Mater. Despre această activitate se poate judeca după indici concreţi:
• Este profesor-consultant al Catedrei Microbiologie cu virusologie şi imunologie; au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat şi 5 teze de doctorat şi în prezent este conducător ştiinţific pentru 3 doctoranţi-medici.
• În baza preparatelor autohtone obţinute de V. Rudic au fost realizare 4 teze de doctor în domeniile cardiologiei, stomatologiei, chirurgiei.
• În prezent se lucrează asupra a 4 teze de doctor habilitat în stomatologie, biochimie, farmacie;
de asemenea, se realizează 11 teze de doctorat în baza preparatelor autohtone în domeniile stomatologiei, ginecologiei, otorinolaringologiei, oncologiei, neurologiei, bolilor interne, imunologiei, dermatologiei.
• 13 forme medicamentoase au fost elaborate şi înregistrate de Comisia medicamentului şi implementate;

Pe drept cuvânt, ne putem mândri cu o asemenea personalitate, care poate fi aliniată la iluştrii savanţi al neamului - lingvistul Eugen Coşeriu, istoricul Nicolae lorga etc.

Recent, prin hotărârea Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie N. Testemiţanu, domnului academician Valeriu Rudic i s-a conferit titlul onorific de doctor honoris causa. (Ştefan Plugaru, şef catedră, dr. conferenţiar; Alexandru Calancea, lector superior, şef studii)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment