Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră Biofizică, informatică şi Fiziologia Omului a USMF „NicoIae Testemiţanu".

S-a născut la 29 septembrie 1948, în satul Climăuţi, raionul Donduşeni într-o familie de pedagogi. După absolvire, în 1966, a şcolii medii nr. 4 din Chişinău, a fost înmatriculat la facultatea Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.

Din primii ani de studii universitare a manifestat un interes deosebit faţă de cercetările ştiinţifice, prima lucrare realizând-o în anul I, la catedra Biologie. Ulterior, îşi continuă activitatea de cercetare în cadrul cercului ştiinţific studenţesc, de pe lângă catedra Fiziologie Normală. După absolvirea cu menţiune a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, în 1972, îşi continuă studiile în doctorantură, la catedra Fiziologie Normală din acelaşi institut.

Lucrând asupra tezei de doctor, şi-a dezvoltat aptitudini deosebite de veritabil experimentator, perfecţionând metodele experimentale fiziologice la catedră şi învrednicindu-se de 8 certificate de inovaţii în perfecţionarea metodelor de cercetare ştiinţifică în fiziologie. A implementat metode noi de cercetare, precum înregistrarea de contracţii ale muşchilor papilari izolaţi ai inimii, adaptarea la hipoxia hipobarică, modelarea stresului de contenţiune etc.

După absolvirea doctoranturii, activează în calitate de cercetător ştiinţific şi, ulterior, ca asistent la catedra Fiziologie Normală, iar, cu statut de voluntariat - ci preşedinte al Consiliului tinerilor savanţi al institutului.

În anul 1981 susţine cu succes teza de doctor în medicină la tema "Influenţa adaptării la hipoxia hipobarică asupra funcţiei contractile a muşchilor papilari ai inimii de şobolan". Din anul 1982, concomitent cu munca stiinţifico-didactică, în calitate de lector superior la catedra Fiziologie Normală, exercită o activitate intensă stiinţifico-organizatorică şi organizatorico-metodică: şef Secţie Ştiinţă, secretar responsabil al Comisiei de admitere (1984), vicedecan (1985) şi decan (1986) al facultăţii Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.

În anii 1987-1990, concomitent cu activitatea didactică la catedră, efectuează stagieri ştiinţifice în Laboratorul de fiziopatologie a inimii, Institutul de Patologie Generală şi Fiziopatologie al Academiei de Ştiinţe Medicale din ex-URSS, Moscova. Aici, sub conducerea cunoscutului savant în domeniul stresului şi al adaptării F. Z. Meerson, profesor, dl Victor Vovc face un şir de cercetări ştiinţifice importante, rezultatele cărora au fost publicate în reviste ştiinţifice unionale şi internaţionale de prestigiu.

În această perioadă talentul său de experimentator şi l-a manifestat prin implementarea în practica laboratorului a metodelor fine de cercetare a proprietăţilor electrofiziologice ale miocardului la nivel celular - microelectrozi flotanţi, măsurare a conductibilităţii electrice a miocardului etc.

În 1993 susţine cu succes teza de doctor habilitat în medicină în Consiliul ştiinţific al Institutului de Patologie Generală şi Fiziopatologie al AŞM din ex-URSS (Moscova) la tema Efectul cardioprotector al adaptării organismului la hipoxia hipobarică şi la stres.

În 1993 dlui Victor Vovc i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar, iar în 1995 - de profesor universitar.

În 1996 efectuează o stagiere ştiinţifică în Laboratorul de fiziologie a respiraţiei, Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa. Colaborarea ştiinţifică cu colegii din Franţa şi cu catedra Neurologie (profesorul I. Moldovanu) s-a materializat în lucrările ştiinţifice comune care vizează domeniul analizei paffern-ului respiraţiei ca test nou în diagnosticul funcţional, specializat în afecţiunile psihoneurovegetative, parkinsonism şi altele.

A organizat stagierile ştiinţifico-practice ale tinerilor colaboratori ai USMF„NicolaeTestemiţanu"în Laboratoarele de fiziologie a respiraţiei (profesorul G. Benchetrit, profesorul P. Baconnier) şi a dereglărilor de somn (profesorul P. Levy), Universitatea Joseph Fourier, Grenoble.

Această colaborare continuă cu succes prin pregătirea unei teze de doctor în medicină în colaborare cu colegii francezi. În ultima perioadă, interesele sale ştiinţifice sunt legate de fiziologia şi de patologia stărilor de veghe şi de somn. În acest domeniu a publicat câteva sinteze şi articole ştiinţifice importante, a prezentat comunicări la forurile naţionale şi internaţionale.

Meritele ştiinţifice ale profesorului universitar Victor Vovc sunt înalt apreciate de către comunitatea ştiinţifică, dumnealui fiind ales în: organele de conducere ale Societăţii fiziologilor din Republica Moldova, colegiul de redacţie al mai multor ediţii prestigioase, societăţii europene de ştiinţe fiziologice.

Concomitent cu activitatea stiinţifico-didactică, profesorul universitar Victor Vovc contribuie la organizarea procesului de instruire a studenţilor din străinătate (exercitând din 1991 funcţia de decan responsabil de instruirea studenţilor de peste hotare) şi la dezvoltarea relaţiilor internaţionale, fiind din 1999 numit şef secţie Relaţii internaţionale, USMF „NicoIae Testemiţanu".

Promovează consecvent implicarea comunităţii medicale din Republica Moldova, a profesorilor şi a studenţilor din USMF „NicoIae Testemiţanu" în realizarea programelor şi a proiectelor internaţionale în domeniul medicinii, fiind pe parcursul mai multor ani membru al organelor de conducere - Fundaţia Medicală din Moldova, Fundaţia Soros Moldova şi alte organizaţii nonguvernamentale.

Prin nemijlocita participare a domnului Victor Vovc au fost realizate aşa proiecte internaţionale, precum sunt: Crearea specialităţii de medicină de familie in Republica Moldova (Fundaţia Soros, Moldova), Fortificarea capacităţilor secţiilor de relaţii internaţionale ale universităţilor din Republica Moldova (Programul TEMPUS, Jacis), Implementarea în Republica Moldova a metodei de instruire medicală bazată pe analiza problemei (cazul clinic) (Programul TEMPUS, Tacis).

Din 1999 conduce catedra Biofizică, Informatică şi Fiziologia Omului, USMF „Nicolae Testemiţanu", unde a fost promotorul transformării cursului de informatică generală într-un curs specializat de informatică medicală. Realizarea acestei reformări a cursului de informatică a contribuit nemijlocit la stabilirea unor relaţii de colaborare cu Centrul de Cercetări GSF din Munchen, Germania, şi anume cu Laboratorul de informatică medicală, condus de profesorul R. Engelbrecht.

Domnul Victor Vovc este fondatorul (2003) şi preşedinte al Asociaţiei naţionale de informatică medicală din Republica Moldova şi membru al Consiliului de conducere a Federaţiei europene de informatică medicală.

Pedagog înzestrat, profesorul universitar Victor Vovc se bucură de o autoritate binemeritată printre colegi şi studenţi. Interesul continuu al tineretului studios pentru lecţiile teoretice pe care le ţine Domnia Sa se manifestă în rating-ul înalt de care se bucură profesorul Victor Vovc în sondajele efectuate printre studenţi.

Este autor şi coautor a peste 230 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, printre care 2 manuale, 3 ghiduri, 6 compendii, 2 indicaţii metodice etc. (Aurel Saulea, dr. h., profesor universitar, Şef catedră Fiziologia Umană şi Reabilitarea Medicală, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment