O mare importanţă pentru ocrotirea sănătăţii lucrătorilor o are mediul aerian al încăperilor de producţie, protecţia lui de poluare cu substanţe chimice nocive. Mai mult de 90% din intoxicaţiile acute şi maladiile cronice sunt cauzate de poluarea mediului aerian.

CMA ale substanţelor nocive din aerul locului de muncă (mg/m3)
Amoniac - 20
Aminazină - 0,3
Analgină - 0,5
Anhidridă de arsen - 0,3
Acetonă - 200
Carbon de bariu - 0,5
Benzină solvent - 300
Benzen - 5
Brom - 0,5
Hipromicină - 0,001
Bioxid de azot - 5,0
Iod - 1
Camforă - 10
Acid acetic - 5
Clorură de hidrogen - 5
Cofeină-benzoat de sodiu - 0,5
Mangan - 0,3
Papaverină clorhidrică - 0,5
Propazină - 5,0
Mercur biclorat - 0,1
Alcool metilic - 5
Alcool etilic - 1000
Alcool butilic - 10
Sulfanilamide - 1
Streptomicină - 0,1
Talc - 4
Oxid de zinc - 6
Cloretil - 50

Substanţele chimice nocive pot favoriza apariţia diverselor boli - începând cu bronşitele profesionale şi stările alergice şi terminând cu neoformaţiunile maligne. De exemplu, în aerul din zona de lucru a încăperilor farmaceutice, se pot degaja vapori toxici, gaze şi praf medicamentos atât în procesul de transportare şi păstrare, cât şi la ambalarea şi prepararea unor medicamente.

Concentraţiile maxime admisibile ale substanţelor nocive în aerul zonei de lucru din încăperile de producţie sunt stabilite în STAS - Cerinţele sanitar-igienice generale faţă de aerul de la locul de muncă.

Noţiunea "loc de muncă" desemnează spaţiul cu înălţimea de până la 2 m deasupra nivelului podelei sau terenului, pe care se află permanent sau temporar muncitorii. Dacă în aerul de la locul de muncă se află câteva substanţe toxice, atunci suma concentraţiei lor nu trebuie să depăşască CMA a unei substanţe.

Conţinutul impurităţilor gazoase şi de praf în aer se exprimă în mg/m3.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment