Profilaxia biometeorologică cuprinde măsuri care vizează agenţii şi factorii meteorologici şi măsurile privind reacţiile de adaptare ale organismului.

Prima categorie se referă la atenuarea oscilaţiilor mari ale elementelor meteorologice, ceea ce se poate realiza prin măsuri de sistematizare a locuinţelor, de amenajare şi repartizare judicioasă a spaţiilor verzi, de crearea suprafeţelor acvatice şi a fântânilor arteziene, de orientare optimă a arterelor de circulaţie şi a blocurilor locative etc, măsuri deosebit de importante în asigurarea unui confort termic şi fiziologic, care previne declanşarea reacţiilor meteorotrope. În spaţiile închise, locuinţă, locuri de agrement etc, trebuie condiţionată atmosfera până la obţinerea unui microclimat igienic, care să excludă disconfortul şi îmbolnăvirile.

Măsurile ce privesc capacitatea de reacţie a organismului la factorii naturali sunt considerate a fi deosebit de eficiente. Ele se bazează pe principiul stimulării funcţiilor organismului: termoreglare, aparat circulator, respirator, sistem nervos, glande endocrine şi metabolism general. Prin adaptarea treptată a diferitelor funcţii, efectul agresiv al factorilor de mediu scade şi se măreşte adaptabilitatea atât la omul sănătos, cât şi la cel bolnav. Practicarea activităţilor fizice şi sportive îmbunătăţeşte capacitatea de reacţie a organismului ia agresiunea factorilor externi.

O altă formă de prevenire este utilizarea prognozelor meteorologice în activitatea medicală. Ea constă în avertizarea bolnavilor cu risc meteorologic crescut (maladii cardiovasculare, astm bronşic etc.) de perspectiva schimbărilor de vreme, aceştia urmând să respecte cu rigurozitate regimul de viaţă şi alimentar. Pe plan medical, se vor folosi medicamente cu acţiune specifică, pentru reducerea intensităţii de reacţie a organismului.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment