Pentru a proteja sănătatea muncitorilor în condiţiile climaterice cu temperaturi ridicate a mediului înconjurător şi în încăperile de producţie, conform legislaţiei în vigoare, conducătorilor întreprinderilor industriale şi agricole se recomandă de a respecta următoarele prevederi:

  •  Asigurarea spaţiilor fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, şi salariaţii vor beneficia de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare a organismului, ale căror durată şi frecvenţă se stabilesc în funcţie de intensitatea efortului şi de valorile componentelor microclimatului.
La temperatura aerului de:
  • 30 grade C, asigurarea angajaţilor (indiferent de forma de proprietate) cu apă potabilă în volum minim de 1,5 litri şi stabilirea unei pauze de minim 2 ore în orele de maximă temperatură;
  • pînă la 35 grade C, asigurarea angajaţilor (indiferent de forma de proprietate) cu apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală în volum minim de 2,0 litri persoană/ schimb şi stabilirea unei pauze de minim 4 ore în orele de maximă temperatură;
  • dupa 35 grade C, asigurarea angajaţilor (indiferent de forma de proprietate) cu apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală în volum minim de 2,5 litri persoană/ schimb şi stabilirea unei pauze de minim 6 ore în orele de maximă temperatură;
  • în cazul în care temperatura mediului înconjurător sau în încăperile de producţie atinge 40 grade C - de interzis orice activitate, cu excepţia serviciilor operative şi de urgenţă, cărora li se vor crea condiţii speciale de activitate (climatizoare, ventilatoare, rotaţia personalului, reducerea zilei de muncă), prevederile aplicîndu-se în ordine inversă.
Limitarea lucrările de cîmp, la şantierile de construcţii în orele de temperaturimaxime şi de asemenea asigurarea muncitorilor în mod gratuit cu apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală. (Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment