După statisticile OMS, astăzi în lume sute de milioane de oameni suferă din cauza lipsei de apă potabilă. Pierderile forţei de muncă sunt considerabile dacă ţinem cont de faptul că pe glob se îmbolnăvesc anual prin boli transmisibile pe calea apei circa 500 milioane de oameni.

Sănătatea omului şi a colectivităţilor poate fi periclitată când apa:
- nu este la dispoziţie în cantitate suficientă;
- conţine germeni patogeni transmisibili pe calea apei;
- conţine substanţe chimice nocive sau toxice;
- posedă proprietăţi organoleptice nefavorabile.

Lipsa unei cantităţi suficiente de apă potabilă creează pericolul de a se utiliza în acest scop o apă necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi deci dăunătoare pentru sănătate. Totodată insuficienţa de apă nu satisface nevoile de igienă corporală, de spălare a produselor alimentare, nu asigură apa necesară spălării lenjeriei şi a instalaţiilor din locuinţă etc.

În aceste condiţii devine reală apariţia de boli ale tegumentelor, parazitozelor, afecţiunilor transmisibile şi a celorlalte boli cu mecanism de transmisie fecal-oral. De aceea este deosebit de important ca apa să fie la dispoziţia populaţiei într-o cantitate suficientă.

Un agent patogen transmisibil pe calea apei poate pătrunde în apă fie la nivelul sursei şi respectiv instalaţiei de captare a acesteia, fie pe traseul instalaţiei de la captare până la consumator. În cazul folosirii surselor de apă de suprafaţă, prelucrarea şi dezinfecţia necorespunzătoare a apei poate duce de asemenea la contaminarea apei.

Dacă pătrunderea germenului are loc numai într-una din conductele ce alcătuiesc reţeaua de distribuţie, epidemia va apare doar în teritoriul alimentat de acea conductă. Dacă pătrunderea germenului are loc la nivelul rezervoarelor de înmagazinare ori la nivelul captării apei din sursă, epidemia va putea apare în întreaga localitate.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment