Ernesto „Che" Guevara. (1928-1967). Conducător revoluţionar cubanez, născut în Argentina.

Simbol şi martir al purităţii revoluţionare
Ucis în Bolivia în cursul unei ciocniri armate, Guevara a fost foarte puţin în contact cu realităţile puterii în Cuba. Imaginea sa rămâne deci scutită de orice compromis.

Teoretician al gherilei
Aportul conceptual al lui Guevara la castrism este considerabil. Revoluţionarul argentinian este, într-adevăr, omul care l-a convins pe Fidel Castro să pună mai curînd accentul pe gherila rurală decât pe atacuri în centrele urbane. Urmînd exemplul războaielor de eliberare din Asia, Guevara dezvoltase pentru America Latină teoria „focarului insurecţional".

Eşecurile numeroase ale lui Fidel Castro ca conducător al luptelor studenţeşti, apoi ca adept al acţiunii directe urbane punea în evidenţă caracterul depăşit al liniilor leniniste sau troţkiste care privilegiau rolul conducător al clasei muncitoare.

După Guevara, trebuia de început de la sate, eliberând cu arma, treptat, regiuni întregi şi aplicând imediat, cu titlu de exemplu pentru restul ţării, reformele agrare şi structurile politice de decizie ale viitorului stat revoluţionar. Influenţa teoriilor lui Mao Zedong asupra „zonelor eliberate" şi „rolul decisiv al maselor ţărăneşti" este aici evidentă.

Practician al gherilei
Primul grup înarmat a cunoscut succese în Sierra Maestra. Castro şi Guevara instalaseră aici un „focar" care, graţie asentimentului, apoi participării masive a ţăranilor, s-a lărgit, încet-încet, din victorie în victorie, până la cucerirea Havanei, la 1 ianuarie 1959. Fidel Castro a luat puterea. Lui Guevara i s-au încredinţat diverse ministere, apoi un rol de reprezentare diplomatică.

Considerat de cubanezi drept unul din partizanii majori ai revoluţiei lor, „Che" se bucura de o extraordinară popularitate, întemeiată pe o reputaţie de simplitate, de inteligenţă şi de onestitate.

Visând să extindă revoluţia la întreaga Americă Latină, în dezacord cu Castro asupra gestiunii autoritare, a luat iarăşi calea machiului. A constituit un „focar" în Bolivia în 1966 şi a început acţiuni armate. Rănit şi capturat la 8 octombrie 1967 de armata boliviana - datorită sprijinului CIA -, „Che" a fost ucis a doua zi. Cadavrul său a fost expus preţ de o zi pe piaţa din satul Higueras, în chip de dovadă.

Cult
Probabil în dezacord cu Castro asupra chestiunii dependenţei revoluţiei cubaneze faţă de Uniunea Sovietică, „Che" nu a rupt niciodată oficial cu prietenul său, care a răsuflat uşurat, desigur, o dată cu plecarea sa. Mort în împrejurări eroice, Guevara a fost obiectul unui cult extraordinar, organizat de Castro însuşi, care a profitat politic de cvasisanctificarea camaradului său în rândurile maselor populare cubaneze.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment