Atestat la 22 martie 1470. Notă statistică. Suprafaţa - 24,5 kmp. Distanţa până la or.Orhei - 5 km. Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" (sec. XIX). Gospodării - 517. Populaţia - 1.618 oameni. Case - 441, cu instalaţie de apă - 36, cu gaz lichefiat - 379. Fântâni - 87. Drumuri - 14 km (cu îmbrăcăminte dură - 7 km). 3 magazine, o casă de prestări servicii, un punct medical, o grădiniţă de copii, o şc. română, o casă de cultură, o instalaţie de cinema, o bib-că, un oficiu poştal.

Astăzi satul e situat la câţiva km nord-est de Orhei, deoarece între timp oraşul s-a mai apropiat de el, şi la 51 km nord de st. c. f. Chişinău, într-o regiune de şes şi coline. Bolohanul s-a dezvoltat secole la rând ca o periferie de târg. Cercetătorul Vladimir Nicu consideră că a fost atestat la 21 mai 1761.

Localitatea dată este pomenită într-un document de pe vremurile lui Ştefan cel Mare. Apoi o mai găsim pomenită şi în mărturia hotarnică a lui Ioniţă Meleghe, vornic de poartă la boierul Constantin Râşcanu, fost mare stolnic (21 mai 1761), şi într-o gramotă a lui Grigore Alexandru Ghica Voievod, care întăreşte stăpânirea paharnicului Constantin Râşcanu asupra târgului Orheiului (2 mai 1766).

Sunt două versiuni ale denumirii localităţii: 1) că ar proveni de la bolovanul mare de piatră (azi - în stare de dezintegrare) aflat în partea de nord a satului; 2) că se trage de la numele boierului Bolohan, care a avut aici moşie.

În decursul secolelor Bolohanul a trecut, ca şi Orheiul, prin nenumărate războaie şi invazii, prin secete şi epidemii, a cunoscut etape tragice şi de prosperare.

Conform recensământului din 1859, cele 10 gospodării de aici numărau 31 de bărbaţi şi 29 de femei. Prima şcoală se deschide în 1901, cu un singur învăţător - Iacob Grosu. Mai târziu în şcoală era un cor, care cânta la serviciile divine din biserică. Construcţia bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", a demarat în 1928, fiind finalizată în 1936.

Satul Bolohan dispunea la finele sec. XX de drumuri asfaltate, un centru comercial, un cămin cultural cu 400 de locuri, se afla în construcţie o şcoală pentru 460 de elevi, se monta o reţea de gaze naturale, începuse să funcţioneze o moară şi o oloiniţă, care aparţineau gospodăriei locale.

La 1 martie 1998 în sat vieţuiau 1.525 de oameni. Bolohan este satul de baştină al lui Nicolae Chicuş (n. 1951), decan al facultăţii de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă".

Reforma administrativ-teritorială din primăvara anului 1999 a inclus satul Bolohan în raza municipiului Orhei. Iar la 1 oct. 1999 populaţia din Bolohan constituia 1.625 de locuitori. (Ion Cernei, Tudor Ţopa, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment