Prevenirea bolilor transmisibile prin vaccinări este cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică. Prin imunizări statul promovează sănătatea, evitarea sau diminuarea pierderilor medicale, sociale şi economice, suferinţa bolnavului, familiei, handicapul şi decesul.

Aspectul moral al imunizărilor, recunoscut de comunitatea mondială,  presupune că, trecut prin chinul sarcinii şi naşterii, fiecare Om are dreptul la o viaţă lungă, fericită şi lipsită de suferinţe grele cauzate de boală sau consecinţele ei. Omul, şi în aspect economic, se consideră cel mai preţios capital în care se fac investiţii pentru creştere, educaţie, instruire, în scopul reproducerii bunurilor materiale şi asigurarea continuităţii speciei umane.
Imunizarea populatiei - cea mai sigura metoda de profilaxie si combatere a bolilor infectioase, ce pot fi prevenite prin vaccinare
Imunizările, din considerentele menţionate, sunt acceptate şi realizate în toate ţările lumii şi, la nivel global, prin vaccinarea pe larg a populaţiei se atestă rezultate semnificative în profilaxia bolilor infecţioase prevenibile prin această metodă specifică, prin:

I. Sporirea:
 • de cca 2,02 ori a numărului ţărilor care aplică vaccinarea contra tuberculozei (BCG) – de la 77 şi acoperirea de 16%, în anul 1980, până la 156 cu o acoperire de 89%,  în anul 2008 ;
 • de cca. 1.97 ori a numărului ţărilor care aplică vaccinarea  contra poliomielitei – de la 94 în anul 1980, cu acoperire vaccinală de 25%, până la 185 cu acoperire vaccinală globală de 89%, în anul 2008;
 • de cca. 1,95 ori a numărului ţărilor care aplică vaccinarea contra difteriei, tetanosului şi tusei convulsive (DTP) - de la 95, în anul1980, până la 185 în anul 2008;
 • cu 61 % a cuprinderii cu vaccinări contra difteriei, tetanosului şi tusei convulsive (DTP) a copiilor până la vârsta de 12 luni - de la 26% în anul 1980, până la 87% în anul 2008 la nivel Global şi atingerea acoperirii vaccinale contra difteriei, tetanosului şi tusei convulsive în Regiunile OMS Europeană şi a Pacificului de West - 95%,  pe continentul American - 92%, dar rămânând joasă în ţările africane – de 72%;
 • de cca. 2,6 ori  a numărului ţărilor care imunizează populaţia contra rujeolei – de la 69 ţări cu acoperirea vaccinală doar de 13%, în anul 1980, până la 184 ţări, cu o cuprindere vaccinală a copiilor de vârsta sub 24 luni de 93%,  în anul 2008.

II. Reducerea, diminuarea:
 • numărului cazurilor de poliomielită de la 52.795, în 1980, până la 1.731(de 30,4 ori) în 2008, infecţia fiind eliminată în ţările continentelor American, Australian şi European, înregistrarea epidemică a cazurilor doar în India, Pakistan, Afganistan, Nigeria;
 • de cca. 13 ori a numărului cazurilor de tuse convulsivă - de la 1.982.355 în 1980, până la 151.568, în anul 2008;
 • de cca. 22,8 ori a numărului cazurilor de difterie - de la 97.774, în anul 1980, până la 4.273, în anul 2007 prin  vaccinările efectuate la copii şi adulţi;
 • de cca. 6,8 ori a numărului cazurilor de tetanos - de la 114.248, în anul 1980, până la 16.628 în anul 2008;
 • de cca.1,9 ori a numărului cazurilor de tetanos la copiii nou născuţi, care în majoritatea cazurilor evoluează dramatic - de la 13.005, în anul 1980, până la 6.658 în anul 2008;
 • de cca.14,9 ori a numărului cazurilor de rujeolă – de la  4.211.431 cazuri în anul 1980, până la 281.972 cazuri în anul 2008.

De remarcat că:
Necesitatea continuării vaccinării antipoliomielitice în toate ţările lumii este dictată de pericolul răspândirii bolii în ţările cu acoperire vaccinală insuficientă la importul virusului poliomielitic sălbatic din ţările endemice ce se confirmă  prin izbucnirea epidemică a poliomielitei în Tadjikistan, unde în anul curent au fost  înregistrate 458 cazuri de  această boală periculoasă, care provoacă invaliditatea şi moartea copiilor.

Este important şi merită atenţie faptul că:
 • Este în creştere înregistrarea difteriei, până la 7.088 cazuri în anul 2008 şi continuă înregistrarea cazurilor de difterie în unele ţări din Regiunea Europeană a OMS, precum Ucraina, Rusia, Letonia etc..
 • Continuă depistarea cazurilor de tuse convulsivă în toate regiunile lumii, fiind înregistrate în anul 2009 25 278 cazuri şi în Regiunea Europeană a OMS, inclusiv în Republica Moldova 47 bolnavi, preponderent printre copiii nevaccinaţi.
 • Menţinerea la nivel înalt a cazurilor de tetanos, inclusiv la nou născuţi, este determinată de persistenţa globală a contaminării din sol şi refuzul sau neglijenţa vaccinării adulţilor, inclusiv femeilor de vârstă fertilă. Doar femeia vaccinată corect contra tetanosului se va proteja pe sine şi pe viitorul său prunc de această boală periculoasă.
 • În ultimii ani, practic toate ţările Europei, aplică vaccin combinat contra rujeolei, oreionului, rubeolei, care asigurâ protejarea concomitentă a persoanelor vaccinate contra a 3 boli infecţioase, fiind evitat sau esenţial diminuat riscul viciilor cardiace, ale văzului, auzului, sistemului nervos, cauzate de rubeolă ori sterilităţii bărbaţilor, prejudiciate de leziunile provocate de oreion.

Aşadar, eficienţa imunizării populaţiei prin administrarea vaccinurilor contra bolilor prevenibile prin profilaxie specifică, şi îndeosebi a copiilor, este evidentă!

Rolul ştiinţei medicale  în prevenirea maladiilor este evident, iar realizările în acest domeniu vin în ajutorul societăţii umane în profilaxia specifică a unui spectru tot mai larg de infecţii, inclusiv prin crearea vaccinurilor noi.

Astfel, se poate menţiona importanţa şi eficienţa vaccinurilor elaborate în ultimii 20 de ani contra hepatitei virale B prin sporirea,
 • de cca. 15,4 ori, a numărului de ţări care imunizează populaţia contra hepatitei virale B – boala ce incontestabil cauzează hepatitele cronice, ciroza şi cancerul hepatic – de la 10 în anul 1990, până la 154 în anul 2008;
 • cu 70 %, a cuprinderii vaccinale contra hepatitei virale B a copiilor cu vârsta sub 12 luni - de la numai 1,0%, în anul 1990,  până la 70%, în anul 2008, inclusiv în Regiunea Americană de 85%, Pacificului de West şi Europeană – 76%.

Vaccinarea universală contra hepatitei virale B, implementată în Republica Moldova din anul 1994 şi cuprinderea vaccinală a persoanelor cu vârsta de până la 22 ani, în  grupurile de vârstă menţionate a asigurat rezultate remarcabile prin diminuarea până la cazuri unice a înregistrării acestei boli, persistente doar la persoanele care nu au fost vaccinate.

Profilaxia specifică în ansamblu şi vaccinurile noi sunt costisitoare, iar o mare parte din ţările lumii nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a asigura procurarea şi imunizarea gratuită a populaţiei. Pentru a soluţiona această problemă în sănătatea globală şi acordarea suportului necesar, comunitatea internaţională a creat Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări (GAVI), care acumulează mijloace financiare din donaţiile ţărilor dezvoltate şi persoanele particulare. Astfel, în prezent, cu vaccinurile noi sunt asigurate prin suportul acordat de Alianţa GAVI cca. 77 ţări sărace, inclusiv Republica Moldova.

Numai datorită asistenţei Alianţei GAVI, de rând cu eforturile interne ale multor ţări, a devenit posibilă vaccinarea contra infecţiei cu Haemophilus influienzae tip b - agentul cauzal al meningitelor şi pneumoniilor severe, cu decese şi invaliditate sporită la copiii mici. Către anul 2008 vaccinarea contra acestei infecţii se realiza în 99 ţări ale lumii cu o cuprindere vaccinală globală de 29%, comparativ cu numai 30 de ţări şi cuprindere vaccinală de 14%, în anul 2000. Cu acest vaccin recent se imunizează 90% din copiii  continentului American şi 65 % din copiii ţărilor din Regiunea Europeană a OMS. Datorită asistenţei Alianţei GAVI, începând cu anul 2009, vaccinarea copiilor contra infecţiei cu Haemophilus influienzae tip b a fost implementată şi în Republica Moldova.

Prin eforturile şi aportul organismelor internaţionale, devine mai accesibilă şi vaccinarea antigripală. Datele statistice confirmă că anual, datorită vaccinărilor antigripale, sunt prevenite mii de decese provocate de această boală şi este demonstrat că vaccinările administrate contra gripei pandemice, în anul 2009 şi 2010, au servit drept barieră sigură întru ne admiterea răspândirii acestei boli pe larg în masele populaţiei din ţara noastră.  

Fiind în dezvoltare şi prin utilizarea tehnologiilor performante contemporane, ştiinţa medicală a reuşit şi în producerea vaccinului contra infecţiei cu virusul papilomului uman, care provoacă cancerul colului uterin. Acest vaccin, primul în lume, asigură prevenirea cancerului, iar datorită asistenţei unor organizaţii filantropice, în toamna anului curent, de acest vaccin vor beneficia cca. 4.800 fetiţe din Republica Moldova.

Dezvoltarea parteneriatului public-privat  - o cale eficientă în asigurarea populaţiei ţării cu servicii de profilaxie specifică a bolilor prevenibile prin vaccinare.

De rând cu eforturile statului şi organismelor internaţionale, pentru lărgirea accesului populaţiei la prevenirea bolilor infecţioase prin vaccinări, inclusiv cu vaccinuri noi, costisitoare, precum şi în alte ţări, în Republica Moldova este permisă vaccinarea contra plată. Astfel de servicii sunt prestate în cabinete private de vaccinări, autorizate şi supravegheate de stat. Chiar unul din producătorii de vaccinuri la dimensiuni mondiale, Compania GlaxoSmithKline a deschis 5 astfel de cabinete -  4 în mun. Chişinău şi 1 în mun. Bălţi, planificând extinderea reţelei, reieşind din cererea serviciilor de profilaxie specifică. Republica Moldova, promovând vaccinările întru asigurarea protecţiei populaţiei contra bolilor contagioase la un nivel conform cerinţelor OMS, a creat toate condiţiile pentru asigurarea populaţiei cu serviciile necesare de imunizări, inclusiv prin parteneriatul public-privat.

Vaccinurile sunt calitative, eficiente şi inofensive!, fiind supuse unor testări şi controale riguroase înainte de a fi livrate pentru administrare populaţiei. Prin serviciile de vaccinări, în majoritate gratuite, statul şi sistemul de sănătate promovează sănătatea, oferă şansa la o sănătate şi viaţă decentă. (Serviciile de presă a Centrului Naţional de Sănătate Publică al MS RM)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment