În lunile de toamnă se crează condiţii mai mult decît favorabile creşterii ciupercilor. Aceasta nu poate să nu–i bucure pe cei ce se ocupă de culegerea ciupercilor şi folosirea lor în alimentaţie. Însă, trebuie să reţineţi, că  ciupercile sunt deseori cauza unor otrăviri foarte grave, uneori fatale.

De la începutul anului curent în Republica Moldova, conform datelor statistice s-au înregistrat 23 cazuri de intoxicaţii cu ciuperci, în care au avut de suferit 63 persoane, inclusiv 13 copii în vîrstă pînă la 17 ani.

Pentru a evita urmările grave a otrăvirilor cu ciuperci, populaţia trebuie să cunoască cîteva reguli elementare:
  • Să consume numai acele ciuperci despre care sunteţi convinşi că sunt comestibile.
  • Ciupercile care nu sînt cunoscute sau care provoacă suspiciune nu trebuie consumate sau degustate, mai ales în formă crudă.
  • Să nu procure ciuperci de la persoane ce le comercializează pe marginile drumurilor şi în locuri neautorizate.
  • Să nu colecteze ciupercile, chiar şi cele comestibile cunoscute, din parcurile orăşeneşti, scuaruri, din vecinătatea drumurilor şi căilor ferate, de la gunoişti, fiincă în aceste zone ciupercile acumulează substanţe toxice şi devin necomestibile.
  • Să nu implice în procesul de colectare copiii.
  • Să nu alimenteze copii cu ciuperci.
  • Ciupercile trebuie fierte în 2-3 ape  –   10-15 minute, scurgînd apa şi aruncînd-o înainte de prepararea ciupercilor.
  • Să nu conserveze ciupercile în condiţii casnice prin ermetizare. Ciupercile nu pot fi spălate bine de sol, în care se pot găsi forme sporulate ale agentului patogen al botulismului, care, în condiţii anaerobe (fără aer) din conserve produce  toxine, provocând o intoxicaţie gravă la om – botulismul. Fierberea timp de 5 ore nu distruge aceşti spori.
  • La primele simptoame de intoxicaţie este necesar de adresat de urgenţă după ajutor medical. Pînă la acordarea asistenţei medicale, trebuie ca persoanei ce a fost intoxicată să i se facă spălături gastrice (stomacale) cu apă la temperatura camerei pentru a diminua gravitatea intoxicaţiei generale.
Conştientizarea pericolului otrăvirilor cu ciuperci şi respectarea regulilor enumerate mai sus vor minimaliza riscul sporit pentru sănătate şi viaţă. (Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva din RM)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment